Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 713 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til: / Den høye Kongelige Kommission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses / Opførelse
Udskrift: Til / Den Kongelige Commission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses / Opførelse / i / Kiøbenhavn

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Underdanigst

P:M:

Ved at tilmælde den høye Kommission; at jeg er i fuld Beskiæftigelse med de mig forundte Arbejder til det Kongelige Slot, tager jeg mig her ved den Friehed i følge Hr Professor Hansens yttring: at han aldrig vilde være i Forlægenhed: at anbringe enten Statyer, Grupper, eller Basreliefe, i en saa betydelig stor Bygning, ønskende kuns at have noget fra min Haand – Og overbeviist om at den høye Kommission ønsker af mine Arbejder til Slottets Prydelse, tager jeg mig den Frihed at anmærke: at uagtet man i Rom kan lettere end nogen anden Sted have duelige Folk til Hjelp i det Mekaniske; udfordres til Marmor Arbejdets udførelse lang Tiid og da des uden mine flere Bestillinger holder mig beskiæftiget troer jeg saa meget mere at burde foreslaae den høye Kommission: nogle af mine Arbejder som jeg for egen Regning haver udført, nemlig nogle Figurer som for et hvert Kabinet ere passende og ere følgende. En staaende Psyche i Begreb med at aabne Vasen hun skulde bringe Venus; En Venus i den Høyre Haand holdende Æblet modtaget af Paris, tagende med den Venstre Haand efter sine Klæder; og Gruppe forestillende Amor og Psyche; Omnævnte ere alle af det skiønneste hvide Marmor som man vil ønske sig og hvad Arbejdet angaaer smigrer jeg mig, at kunde være det bekiændt og kan jeg overlade disse Arbejder for hosføyede Priser –
Dersom den høye Kommission skulde billige mit Ønske saa beder jeg underdanigst at den høye Kommission snarest muligt vilde behage at meddeele mig dets ærede Svar, da jeg i denne Forventning lover ikke at tage nogen Bestemmelse med omnævnte Arbejder indtil jeg des angaaende haver erholdet den høye Kommissions ærede Efterretning – Jeg anbefaler mig

Rom d 4d Februari 1809 underdanigst
B. Thorvaldsen


Psyche. Høye 2 Al: 4 tom
Venus. Høye 2 Al: 4 tom
Gruppen Amor
og Psyche Høye 2 Al: 3 tom
600 Piaster
500 –––––
 
1000 –––––
Generel kommentar

Der findes to udkast til dette brev. Det ene er skrevet af Thorvaldsen selv og afviger på en del punkter fra dette brev. Det andet er næsten identisk med dette brev og ført i pennen af C.F. Høyer. Af disse grunde må førstnævnte antages at være skrevet tidligere i skriveprocessen.

Arkivplacering
m28, nr. 7
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Sidst opdateret 04.11.2014 Print