Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 712 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Jeg har ved vor fortreffelig Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellenzes meget ærende Skrivelse af 28d Novenbr Eftersom jeg aldrig haver nyttet den Fornöyelse at tilskrive Deres Excellenze; føler jeg saa meget mere

[på en anden del af arket:] Jeg har ved vor fortreffelige Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellence[s] meget ærede af 28 November Eftersom jeg aldrig haver nÿttet den Fornöÿelse at tilskrive Deres Excellenze, føler jeg saa meget mere Glæde ved at erfare at De uden Anmodning haver mig i Deres kærlige Erindring og vover

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.
De to brudstykker er skrevet på et ark, C15r, som Thorvaldsen også brugte som skitseark.

Arkivplacering
C15r
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Sidst opdateret 23.07.2014 Print