4.2.1809

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian Ditlev Reventlow

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Jeg har ved vor fortreffelig Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellenzes meget ærende Skrivelse af 28d Novenbr Eftersom jeg aldrig haver nyttet den Fornöyelse at tilskrive Deres Excellenze; føler jeg saa meget mere

[på en anden del af arket:] Jeg har ved vor fortreffelige Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellence[s] meget ærede af 28 November Eftersom jeg aldrig haver nÿttet den Fornöÿelse at tilskrive Deres Excellenze, føler jeg saa meget mere Glæde ved at erfare at De uden Anmodning haver mig i Deres kærlige Erindring og vover

Oversættelse af dokument

Through our excellent Schubart, chamberlain, I have received Your Excellency’s favour of November 28th. As I have never enjoyed the pleasure of writing to Your Excellency I feel so much more

[on another part of the sheet:]
Through our excellent Schubart, chamberlain, I have received Your Excellency’s favour of November 28th. As I have never enjoyed the pleasure of writing to Your Excellency I feel so much more joy at learning that without request you won’t forget me and venture

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.
De to brudstykker er skrevet på et ark, C15r, som Thorvaldsen også brugte som skitseark.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C15r

Sidst opdateret 23.07.2014