The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 712 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Jeg har ved vor fortreffelig Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellenzes meget ærende Skrivelse af 28d Novenbr Eftersom jeg aldrig haver nyttet den Fornöyelse at tilskrive Deres Excellenze; føler jeg saa meget mere

[på en anden del af arket:] Jeg har ved vor fortreffelige Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellence[s] meget ærede af 28 November Eftersom jeg aldrig haver nÿttet den Fornöÿelse at tilskrive Deres Excellenze, føler jeg saa meget mere Glæde ved at erfare at De uden Anmodning haver mig i Deres kærlige Erindring og vover

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.
De to brudstykker er skrevet på et ark, C15r, som Thorvaldsen også brugte som skitseark.

Archival Reference
C15r
Document Type
Draft, autograph
Last updated 23.07.2014 Print