4.2.1809

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian Ditlev Reventlow

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Document

Jeg har ved vor fortreffelig Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellenzes meget ærende Skrivelse af 28d Novenbr Eftersom jeg aldrig haver nyttet den Fornöyelse at tilskrive Deres Excellenze; føler jeg saa meget mere

[på en anden del af arket:] Jeg har ved vor fortreffelige Kammerherre Schubart modtaget Deres Excellence[s] meget ærede af 28 November Eftersom jeg aldrig haver nÿttet den Fornöÿelse at tilskrive Deres Excellenze, føler jeg saa meget mere Glæde ved at erfare at De uden Anmodning haver mig i Deres kærlige Erindring og vover

Oversættelse af dokument

Through our excellent Schubart, chamberlain, I have received Your Excellency’s favour of November 28th. As I have never enjoyed the pleasure of writing to Your Excellency I feel so much more

[on another part of the sheet:]
Through our excellent Schubart, chamberlain, I have received Your Excellency’s favour of November 28th. As I have never enjoyed the pleasure of writing to Your Excellency I feel so much more joy at learning that without request you won’t forget me and venture

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.
De to brudstykker er skrevet på et ark, C15r, som Thorvaldsen også brugte som skitseark.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

C15r

Last updated 23.07.2014