Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 627 af 10248
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 6.6.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet.

Rykkerskrivelsen må dateres til efter 6.6.1807, eftersom Thorvaldsen i brev af 6.6.1807 til Herman Schubert nævner, at Thranes buste, Dep.36, netop er færdig.

J.L. Thrane [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Thrane formodedes at være hjemme i København fra sin Europa-rejse januar 1807, jf. 18.11.1806 og 30.1.1807.

Resumé

En rykkerskrivelse for betaling af Thranes marmorbuste, Dep.36.

Se original [Translation]

Gode Ven! Jeg griber denne Leilighed for at lade Dem viide at Deres hos mig bestilte Portrait Byste har allerede længe været færdig i Marmor Paa Samme har ieg modtaget 20 Scd: og har altsaa tilgode 80 Scd: –
De erindrer at ieg som Ven og Landsmand har tilstaaet Dem benævnte Byste for det halve som ieg ellers faar for et saadant, og følgelig haaber ieg De venskabeligst finder billig denne min Anmodning: At lade mig udbetale snarest mulig mit Tilgodehavende nævnte Sum 80 Scudi –
Hils Deres kiære Familie – Lev vel! Deres

hengivne

Generel kommentar

Thorvaldsen rykker for betaling af den marmorbuste, han har udført af Thrane, Dep.36. Thrane mangler at betale 80 af 100 scudi for busten, som han får til vennepris. Normalprisen er 200 scudi, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser.

Brevudkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C553r.

Arkivplacering
C553v
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Andre referencer

  • Else Kai Sass: ‘Om nogle nyidentificerede buster af Thorvaldsen, J.L. Thrane og Rosa Taddei’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1947, p. 80.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 136-140, 143-144.

Emneord
Koncipister · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, priser
Værker
Sidst opdateret 02.01.2020 Print