Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 625 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

6.6.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men da det er forlæg til det afsendte brev af 6.6.1807, skal udkastet dateres samtidigt med dette.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udkast til brev: Thorvaldsen kan ikke komme til Montenero pga. for meget arbejde. Musernes dans på Helikon, A705, er næsten færdighugget i marmor, men fuld af pletter. Han har ventet med at sende afstøbninger af busterne af Jacqueline Schubart, jf. A220, Herman Schubart, jf. A219, så de kunne sendes til København sammen med marmorbusterne af Conrad Rantzau, jf. A211, Jacob Baden, A863, og Jacob Laurids Thrane, Dep.36. Kristi dåb, jf. A555,1, er færdig i marmor. De tre øvrige relieffer til Døbefonten er undervejs.

Se original [Translation]

Jeg
Saasom jeg har Haabet [men forgæves] at være saa Lykkelig at tilbringe Somm paa det yndige montenere
Efter lan Tiid at have levet i det glade Haab at tilbringe [at profitere af Dere gode inbydelse] Sommer paa det yndige Montenere, og saaledes i Deres behagelige Selskab kunde bedre have kundet forklaret mu[n]lig alt Vad jeg vil sige en[d]som ved at skrive saa maae jeg dog gribe til det siste saa ugeskegt som jeg en[d]og er heri, da det desto være ikke er mig mulig at kunde Rejse herfra formedels mine arbyeder som jeg finder vanskeliger at forlae en jeg forud har trodt

Deres Basreffe med Muse[r]ne er nesten ferdig[,] marmoret er ikke Efter ønske[,] jeg beder om forladlese at jeg ikke har sendt De[res] Bÿste[r,] jeg ophold det fordi Deres Exelle vil sende den til Kiøbenhavn og saalede vilde profiter af samm leælighed og sende grev Ramsov Profesor Baden og Trane med sam leilighed til Danmark

Deres Barelef med muserne er nesten færdig – det giør mig unt at marmorret ikke er faldet saa godt ud som jeg ønskede det der er en del Pleter[,] derimod til Daaben har jeg været Lykelig Juhannes og Crestus med et stykk marmor som er over maade smuk Juhanes den Døber er kommet udaf derudaf under Pleter og ha[a]ber de andre Sider vil komme ligelede

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 6.6.1807.

Arkivplacering
m28, nr. 35,2
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Pletfri marmor · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsens ringe skrivelyst
Personer
Jacob Baden · Conrad Rantzau · Jacqueline Schubart · J.L. Thrane
Værker
Sidst opdateret 24.09.2015 Print