6.6.1807

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men da det er forlæg til det afsendte brev af 6.6.1807, skal udkastet dateres samtidigt med dette.

Resumé

Udkast til brev: Thorvaldsen kan ikke komme til Montenero pga. for meget arbejde. Musernes dans på Helikon, A705, er næsten færdighugget i marmor, men fuld af pletter. Han har ventet med at sende afstøbninger af busterne af Jacqueline Schubart, jf. A220, Herman Schubart, jf. A219, så de kunne sendes til København sammen med marmorbusterne af Conrad Rantzau, jf. A211, Jacob Baden, A863, og Jacob Laurids Thrane, Dep.36. Kristi dåb, jf. A555,1, er færdig i marmor. De tre øvrige relieffer til Døbefonten er undervejs.

Dokument

Jeg
Saasom jeg har Haabet [men forgævesI] at være saa Lykkelig at tilbringe Somm paa det yndige montenereII
Efter lan Tiid at have levet i det glade Haab at tilbringe [at profitere af Dere gode inbydelseIII] Sommer paa det yndige Montenere, og saaledes i Deres behagelige Selskab kunde bedre have kundet forklaret mu[n]lig alt Vad jeg vil sige en[d]som ved at skriveIV saa maae jeg dog gribe til det siste saa ugeskegtV som jeg en[d]og er heri, da det desto være ikke er mig mulig at kunde Rejse herfra formedels mine arbyederVI som jeg finder vanskeliger at forlae en jeg forud har trodt

Deres Basreffe med Muse[r]neVII er nesten ferdig[,] marmoret er ikke Efter ønske[,] jeg beder om forladlese at jeg ikke har sendt De[res] Bÿste[r,]VIII jeg ophold det fordi Deres ExelleIX vil sende den til Kiøbenhavn og saalede vilde profiter af samm leælighed og sende grev RamsovX Profesor BadenXI og TraneXII med sam leilighed til Danmark

Deres Barelef med muserneXIII er nesten færdig – det giør mig unt at marmorret ikke er faldet saa godt ud som jeg ønskede det der er en del PleterXIV[,] derimod til DaabenXV har jeg været Lykelig Juhannes og Crestus med et stykk marmor som er over maade smuk Juhanes den DøberXVI er kommet udaf derudaf underXVII Pleter og ha[a]ber de andre SiderXVIII vil komme ligelede

Oversættelse af dokument

I
As I have hoped [but in vain] to be so happy as to spend the summer at the lovely Montenero
After having lived in the happy hope for long to spend [to profit from your kind invitation] [for the] summer at the lovely Montenero, and so in your pleasant company could be able to better explain orally all that I want to say than by writing, I have however to resort to the latter however unfitted I am for it, as I am sorry to say that it is not possible for me to be able to go away from here owing to my works which I find more difficult to leave than I thought before

Your bas-relief with the Muses has almost been finished the marble is not according to my wishes I beg your pardon for not having sent your busts[,] I detained it because Your Excellency wanted to send it to Copenhagen and I wanted to profit from the same occasion and send Count Ramsov, Professor Baden and Thrane on the same occasion to Denmark

Your bas-relief with the Muses has almost been finished – I am sorry that the marble has not turned out as well as I wished there are a number of spots[,] compared to it I have been fortunate with The Baptism John and Christ with a piece of marble which is extremely beautiful John the Baptist has come out of out from it without spots and I hope the other sides will come out likewise


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 6.6.1807.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 35,2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705
A219 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A219
A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220
A211 Conrad Rantzau, 1805, inv.nr. A211
A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
Dep Jacob Laurids Thrane, 1807, inv.nr. Dep.36
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4

Kommentarer

 1. Denne bemærkning er indskudt oven over linjen.

 2. Dvs. familien Schubarts sommersted Montenero, ca. 7 km syd for Livorno.
  Schubart havde i sit foregående brev af 9.3.1807 inviteret Thorvaldsen på et sommerophold på Montenero.
  Han havde gentaget invitationen i brev af 5.6.1807, men det havde Thorvaldsen næppe nået at have set.

 3. Denne bemærkning er indskudt oven over linjen.

 4. Thorvaldsen var pga. sin ordblindhed og mangelfulde skoleuddannelse ikke den store skribent, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 5. Dvs. ungeschickt, tysk for ubehændig, uegnet, uskikket.

 6. Thorvaldsen havde gang i flere værker på dette tidspunkt, bl.a. de nedennævnte Musernes dans på Helikon, A705, og Døbefonten, marmorversionen hugget til Brahetrolleborg, jf. A555,1; foruden Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, foråret 1807, Amor og Psyche, A28, senest juli 1807 og flere andre, se værkkronologien 1806-1807.

 7. Dvs. basrelief med Muserne = Thorvaldsens relief Musernes dans på Helikon, A705, der i dag er langtidsdeponeret på Alte Nationalgalerie, Berlin.
  Relieffet blev aldrig færdighugget, sandsynligvis pga. de pletter i marmoret, som Thorvaldsen nævner i det følgende.
  Brevstedet dokumenterer, at relieffet var næsten færdighugget på dette tidspunkt.

 8. Dvs. Thorvaldsens buster af Jacqueline Schubart, A220, hugget i marmor august 1805-marts 1806, og Herman Schubart, A219, hugget i marmor sommer 1805-marts 1806.
  Der er dog tale om afstøbninger af disse to buster, som Schubart havde bedt om i sit brev af 15.8.1806.

 9. Dvs. Excellence.

 10. Dvs. Thorvaldsens marmorbuste af Conrad Rantzau, jf. A211. Marmorbusten findes i dag på Schloss Breitenburg i Holstein.
  Brevstedet dokumenterer, at busten var færdighugget i marmor, senest på dette tidspunkt.

 11. Dvs. Thorvaldsens marmorbuste af Jacob Baden, A863, der var hugget færdig i september 1806.

 12. Portrætbuste i marmor af J.L. Thrane, Dep.36.

 13. Dvs. ovennævnte relief Musernes dans på Helikon, A705.

 14. Pletter var for Thorvaldsen et brud på den helhed, marmoret skulle skabe. Dette skønhedsideal var uden tvivl funderet på den tyske kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmanns æstetiske ideer.
  Se også emneordet Pletfri marmor.

 15. Dvs. Thorvaldsens Døbefont, marmorversionen hugget til Brahetrolleborg, jf. A555,1.
  Hugningen var færdig senest 22.10.1808.

 16. Dvs. forsiden af døbefonten med motivet Kristi dåb, der viser Johannes Døberen og Kristus, jf. A555,1.

 17. Det vil sandsynligvis sige uden.
  Fejlen er antagelig symptomatisk for Thorvaldsens ordblindhed, se evt. referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 18. Thorvaldsen havde med andre ord ikke færdiggjort de tre øvrige sider af Døbefonten på dette tidspunkt, selvom forsiden allerede var hugget i marmor.
  Han havde i sit brev af 30.1.1807 meddelt Schubart, at han ville udsmykke de andre sider af Døbefonten. Det blev til Maria med Jesus og Johannes, jf. A555,2, Tre svævende engle, jf. A555,3 og Kristus velsigner børnene, jf. A555,4.
  Se også det færdige brev, hvor Thorvaldsen oplyser, at han endda ikke har modelleret de tre andre sider endnu.

Sidst opdateret 24.09.2015