The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 625 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

6.6.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men da det er forlæg til det afsendte brev af 6.6.1807, skal udkastet dateres samtidigt med dette.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft: Thorvaldsen is unable to come to Montenero because of too much work. The Dance of the Muses on Helicon, A705, has almost been completed in marble but is full of spots. He has put off sending casts of the busts of Jacqueline Schubart, cf. A220, Herman Schubart, cf. A219, so that they could be sent to Copenhagen together with the marble busts of Conrad Rantzau, cf. A211, Jacob Baden, A863, and Jacob Laurids Thrane, Dep.36. The Baptism of Christ, cf. A555,1, has almost been finished in marble. He is working on the other three reliefs for the Baptismal Font.

See Original [Translation]

Jeg
Saasom jeg har Haabet [men forgæves] at være saa Lykkelig at tilbringe Somm paa det yndige montenere
Efter lan Tiid at have levet i det glade Haab at tilbringe [at profitere af Dere gode inbydelse] Sommer paa det yndige Montenere, og saaledes i Deres behagelige Selskab kunde bedre have kundet forklaret mu[n]lig alt Vad jeg vil sige en[d]som ved at skrive saa maae jeg dog gribe til det siste saa ugeskegt som jeg en[d]og er heri, da det desto være ikke er mig mulig at kunde Rejse herfra formedels mine arbyeder som jeg finder vanskeliger at forlae en jeg forud har trodt

Deres Basreffe med Muse[r]ne er nesten ferdig[,] marmoret er ikke Efter ønske[,] jeg beder om forladlese at jeg ikke har sendt De[res] Bÿste[r,] jeg ophold det fordi Deres Exelle vil sende den til Kiøbenhavn og saalede vilde profiter af samm leælighed og sende grev Ramsov Profesor Baden og Trane med sam leilighed til Danmark

Deres Barelef med muserne er nesten færdig – det giør mig unt at marmorret ikke er faldet saa godt ud som jeg ønskede det der er en del Pleter[,] derimod til Daaben har jeg været Lykelig Juhannes og Crestus med et stykk marmor som er over maade smuk Juhanes den Døber er kommet udaf derudaf under Pleter og ha[a]ber de andre Sider vil komme ligelede

General Comment

This is a draft of the finished letter of 6.6.1807.

Archival Reference
m28, nr. 35,2
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Spotless Marble · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Unwillingness to Write
Persons
Jacob Baden · Conrad Rantzau · Jacqueline Schubart · J.L. Thrane
Works
Last updated 24.09.2015 Print