Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
5832 hits i Dokumenter
Format: 30.1.1793, 3.1793 eller 1793

Vælg fra liste:

Begræns eller kombiner søgningen:

Sorter dokumenter kronologisk eller efter hyppighed.

22.5.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley er meget ked af, at Thorvaldsen er rejst fra Napoli. Han håber at blive helt helbredt for...

23.5.1804

Adam Gottlob Detlef Moltke

Bertel Thorvaldsen

Ode til Thorvaldsens livskraft og skaberkraft. Thorvaldsen beskrives som den, der modtager gudern...

24.5.1804

Massimiliano Laboureur

Bertel Thorvaldsen

Kvittering fra Massimiliano Laboureur for betaling af et stykke marmor.

Efter 24.5.1804

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Formentlig en liste over de forventede indtægter fra de bestillinger, som Thorvaldsen havde modta...

Antagelig tidligst ultimo juni 1804

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens lister over tøj og støvler, der antagelig enten skal anskaffes, pakkes eller vaskes.

Antagelig ultimo juni 1804

NN

Bertel Thorvaldsen

Regning for logi i 12 dage og kost og logi i 12 dage. Antagelig i Firenze.

18.6.1804

C.F. Hansen

Bertel Thorvaldsen

Hansen vil bestille værker til udsmykning af Christiansborg hos Thorvaldsen, men da genopbygninge...

2.7.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart beder Thorvaldsen meddele, hvornår han kommer til Montenero, hvor han kan bo og arbejde....

13.7.1804

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund sender hilsner og anmodninger fra Anna Maria Uhden og beretter, at han har udbetalt penge ti...

Omkring 8.8.1804

Vincenzo Viviani

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.8.1804

Anna Maria Uhden

Bertel Thorvaldsen

Anna Maria Uhden har modtaget Thorvaldsens brev fra J.L. Lund. Hun glæder sig over, at Thorvaldse...

11.8.1804

J.C. Ulrich

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens rejsepas udstedt i forbindelse med rejsen fra Livorno til Genova og Carrara og retur...

11.8.1804

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund takker for brev og glæder sig til at gense Thorvaldsen i Rom. Han beretter, at han har gjort...

Tidligst 24.8.1804

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.8.1804

Theodor von der Ropp

Bertel Thorvaldsen

Ropp gentager på skrift sin mundtlige bestilling af 10 marmorbuster efter antikke forlæg og resta...

Efterår 1804

Jevdokija Ivanovna Golitsyna

Bertel Thorvaldsen

Golitsyna forklarer, at hun, med hensyn til de penge, som hun skylder Thorvaldsen, har skrevet ti...

2.9.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley beklager sig over, at Thorvaldsen aldrig skriver, men han vil ikke give ham igen med samm...

16.9.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley planlægger at blive i Napoli-området indtil midt i oktober for derefter at tage til Rom. ...

16.9.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Et ark papir, kun med en udskrift.

23.9.1804

Accademia Fiorentina, Giovanni degli Alessandri

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

25.9.1804

J.C. Ulrich

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens rejsetilladelse fra Livorno til Rom udstedt i forbindelse med hans hjemrejse efter o...

22.10.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley lykønsker Thorvaldsen med udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i Firenze. Han mene...

30.10.1804

Waldemar Henrik Rothe

Bertel Thorvaldsen

Teologen Waldemar Henrik Rothe takker Thorvaldsen for venskabet i Rom og ønsker ham lykke og berø...

30.10.1804

Giuseppe Cardelli

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.11.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart meddeler, at Thorvaldsens portrætbuster af ham selv og Jacqueline Schubart, A718 og A719...

Efter 7.11.1804-før 12.6.1806

Johann Christian Reinhart

Bertel Thorvaldsen

Reinhart inviterer Thorvaldsen til middag hos Elisa von der Recke.

13.11.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley er klar til at rejse til Rom, men lader sig standse af nyheden om en pestepidemi i område...

20.11.1804

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley takker Thorvaldsen for brev og beder ham takke Christian Hornbech for det samme. Han glæd...

22.11.1804

Camillo Buti

Bertel Thorvaldsen

Regning for syv måneders husleje i Casa Buti.

26.11.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart rykker for svar på, om Thorvaldsen vil acceptere bestillingen af Døbefont, jf. A555,1. P...

13.12.1804

Irina Vorontsova

Bertel Thorvaldsen

Grevinde Vorontsova udbeder sig oplysninger om, hvor langt fremstillingen af hendes bestilling af...

Ultimo 1804

Giovanni Battista Pinchart

Bertel Thorvaldsen

Regning fra snedkeren Pinchart til Thorvaldsen for arbejde udført i perioden fra oktober 1800 til...

28.12.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart og hans kone er flyttet fra Montenero til Pisa, hvor de pga. et udbrud af gul feber må b...

29.12.1804

Nicolai Abildgaard

Bertel Thorvaldsen

Abildgaard anbefaler brevets overbringer, Carl Christian Seydewitz til Thorvaldsen. Han bestiller...

Efter 1805

NN

Bertel Thorvaldsen

Fragment af et uidentificeret brev på bagsiden af en af Thorvaldsens tegninger.

Efter 1805

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig 1805

J.L. Thrane

Bertel Thorvaldsen

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

6.1.1805

Andreas Christian Gierlew

Bertel Thorvaldsen

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

19.1.1805

Giuseppe Cardelli

Bertel Thorvaldsen

Kvittering fra Giuseppe Cardelli for betaling af fire stykker marmor.

31.1.1805

Nicolai Abildgaard

Bertel Thorvaldsen

Abildgaard drøfter betalingen for transporten af de kasser, Thorvaldsen har sendt til København. ...

4.3.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart meddeler, at Charlotte Schimmelmann er tilfreds med Thorvaldsens udkast til Døbefont, jf...

9.3.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley foreslår at få Gotskalk Thorvaldsen anbragt på Vartov-stiftelsen for fattige. Stanley ken...

15.4.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley beder Thorvaldsen om et møde og gentager opfordringen dagen efter.

24.4.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley beder Thorvaldsen bistå med skulpturel udsmykning til et af sine tegnede projekter, der s...

10.5.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart fortæller, at Musernes dans på Helikon, jf. A705, og portrætbusterne af ham selv og hans...

13.5.1805

Antonio Capri

Bertel Thorvaldsen

Kvittering for betaling af Thorvaldsens husleje i Casa Buti juni-november 1805.

6.6.1805

Johan Christian August Bielke

Bertel Thorvaldsen

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

7.6.1805

Christian 7.

Bertel Thorvaldsen

Christian 7. udnævner Thorvaldsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København.

10.6.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart fremsender fragtbrevet vedrørende Musernes dans på Helikon, jf. A705, og busterne af Jac...

15.6.1805

København Kunstakademiet

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet meddeler, at Thorvaldsen er blevet udnævnt til professor i billedhuggerkunst.

20.6.1805

Carlo Ambrogio Riggi

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

1.7.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart har læst i en avis, at Thorvaldsen er blevet professor på Kunstakademiet i København og ...

26.7.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart glæder sig over Thorvaldsens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i København. Ha...

2.8.1805

Irina Vorontsova

Bertel Thorvaldsen

Grevinde Vorontsova skriver for at forhøre sig angående sin bestilling af værker, som Thorvaldsen...

8.8.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart er overmåde glad for, at Thorvaldsen alligevel kommer til Montenero bl.a. takket være Co...

Medio august 1805

Conrad Rantzau

Bertel Thorvaldsen

Rantzau meddeler Thorvaldsen, at han har sendt en veksel på 300 piaster til Rom gennem Zoëga (mul...

16.8.1805

Accademia Nazionale di Belle Arti di Bologna

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

16.8.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley driller ironisk Thorvaldsen for ikke at have skrevet til sig, men pludselig dukker et bre...

17.8.1805

Anna Maria Uhden

Bertel Thorvaldsen

Anna Maria Uhden bebrejder Thorvaldsen den ufølsomme måde, han er rejst fra hende på, samt at han...

24.8.1805

Filippo Mazzei

Bertel Thorvaldsen

Filippo Mazzei henvender sig til Thorvaldsen, som han ikke har kunnet træffe i Rom, for at invite...

24.8.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley har modtaget et brev fra borgmester Schiøtt i København om Gotskalk Thorvaldsens anbringe...

25.8.1805

Pietro Marchetti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.8.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley udtrykker ironisk sin forbløffelse over at have modtaget to breve fra Thorvaldsen. Han sp...

30.8.1805

Camillo Landini

Bertel Thorvaldsen

Landini har af Stanley fået et brev fra Thorvaldsen, der befinder sig på Montenero og som gerne v...

30.8.1805

Anna Maria Uhden

Bertel Thorvaldsen

Anna Maria Uhden takker for brev og fortæller, at hun har været meget syg. Hun skæmter med, at he...

31.8.1805

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund har hørt, at Thorvaldsen under sit ophold hos Herman Schubart arbejder på relieffet Kristi d...

Omkring 1.9.1805

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens regnskab over penge, som han har udlånt og skylder.

Primo september 1805

Camillo Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

7.9.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanleys helbred er nogenlunde. Anna Maria Uhden har det også godt, ligesom Thorvaldsens hund. St...

11.9.1805

J.C. Ulrich

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens pas for rejsen fra Livorno til Rom via Firenze.

Antagelig medio september 1805

Camillo Buti

C.F.F. Stanley, Bertel Thorvaldsen

Regning fra Camillo Buti til Thorvaldsen og C.F.F. Stanley.

16.9.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart håber, at Thorvaldsen er ankommet til Rom. Han omtaler den dødssyge Caspar Bartholin og ...

20.9.1805

Irina Vorontsova

Bertel Thorvaldsen

Vorontsova har fået brev fra Thorvaldsen, hvoraf det fremgår, at han arbejder på hendes bestillin...

27.9.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart anbefaler Adam Anthony Stratenus og Cornelius Johannes Kneppelhout til Thorvaldsen.

10.10.1805

Carlo Orsolini

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.10.1805

Filippo Mazzei

Bertel Thorvaldsen

Mazzei kontakter Thorvaldsen for at opklare en misforståelse angående størrelsen af den skulptur,...

18.10.1805-26.4.1806

Camillo Landini

Bertel Thorvaldsen

Landini kvitterer for Thorvaldsens betaling for hugningen af Bacchus.

19.10.1805

Nicolai Abildgaard

Bertel Thorvaldsen

Abildgaard udtrykker sin forståelse for, at Thorvaldsen bliver i Rom indtil videre, men nævner og...

20.10.1805

Gotskalk Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Gotskalk Thorvaldsen tager afsked med sin søn og undskylder sit sidste brev. Han fortæller, at ha...

31.10.1805

Luigi Grandi

Bertel Thorvaldsen

Kvittering fra Luigi Grandi for betaling af et stykke marmor.

5.11.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart anbefaler C.F. Høyer til Thorvaldsen. Han håber at komme til Rom, når krigsurolighederne...

11.11.1805

Filippo Mazzei

Bertel Thorvaldsen

Mazzei skriver for at sikre sig, at Thorvaldsens tilbud på en skulptur er afgivet i scudi. Samtid...

Antagelig 14.11.1805

Adam Anthony Stratenus

Bertel Thorvaldsen

Stratenus ærgrer sig over, at han ikke har truffet Thorvaldsen hjemme. Han vedlægger Herman Schub...

18.11.1805

J.C. Ulrich

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig tidligst 20.11.1805

W. Basbony

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.11.1805

Basil Lisakewitz

Bertel Thorvaldsen

Et brevfragment indeholdende daterering og signatur.

15.12.1805

Giuseppe Grandi

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig efter 1805

Benedetto Braccucci

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Ca. 1806

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Efter 1806

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne liste er under udarbejdelse.

1.1.1806

Johann Jürgen Busch

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.1.1806

Johann Jürgen Busch

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.1.1806

J.C. Ulrich

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.1.1806

Irina Vorontsova

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse. Grevinde Vorontsova har givet bankmanden Torl...

3.2.1806

Jacqueline Schubart

Bertel Thorvaldsen

Jacqueline Schubart udtrykker stor glæde over Thorvaldsens tegning Amor med sommerfuglen, jf. Dep...

8.2.1806-17.12.1809

Antonio Capri

Bertel Thorvaldsen

Kvitteringer for betaling af Thorvaldsens husleje i Casa Buti fra december 1805 til og med maj 1810.

14.2.1806

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart fortæller, at Thomas Hall på den amerikanske regerings vegne anmoder Thorvaldsen om at f...

6.3.1806

Nicolaus Jac. Stuhr

Bertel Thorvaldsen

Stuhr er kommet til Livorno og har meddelt Herman Schubart, at hans buster af A.P. Bernstorff, A2...

26.3.1806

Giuseppe Cardelli

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.3.1806

Pietro Cimino

Bertel Thorvaldsen

En kvittering for, at Thorvaldsen har indbetalt husleje for sine værksteder i Vicolo della Catena...