Arkivet, Thorvaldsens Museum

Et åbent arkiv for skriftlige kilder

Her kan du læse 10210 dokumenter om den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – fra kontrakter til kærestebreve. Du finder scanninger og afskrifter af alle dokumenterne, men også artikler om Thorvaldsens værk, liv og internationale samtid.

Brug Arkivet, som du har lyst.

Læs mere om Arkivet

Arkivet er open source

Arkivets software til publicering af dokumenter er udviklet af Thorvaldsens Museum. Det stilles gratis til rådighed for kollega-institutioner.

Henvend dig her

Arkivet i tørre tal

 • 10.209 Antal dokumenter
 • 8.249 På Thorvaldsens Mus.
 • 1.960 I andre arkiver
 • 1771-72 Det ældste
 • 1896 (1841-42) Det yngste
 • 766 Fra Thorvaldsen
 • 5.836 Til Thorvaldsen
 • 3.607 Til og fra andre
 • 3.359 På italiensk
 • 4.238 På dansk
 • 1.809 På tysk
 • 655 På fransk
 • 94 På engelsk
 • 54 På andre sprog
 • 44.359 Kommentarer
 • 457 Referenceartikler
 • 420 Emner
 • 3.218 Personer

Find Thorvaldsens skulpturer i Arkivet

Dokumenter i udvalg

Feb

28

Dags dato