Arkivet, Thorvaldsens Museum

Et åbent arkiv for skriftlige kilder

Her kan du læse 10219 dokumenter om den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – fra kontrakter til kærestebreve. Du finder scanninger og afskrifter af alle dokumenterne, men også artikler om Thorvaldsens værk, liv og internationale samtid.

Brug Arkivet, som du har lyst.

Læs mere om Arkivet

En del af helheden

Arkivet er en af Thorvaldsens Museums digitale platforme. Besøg museets hovedside ved at klikke på logoet.

Arkivet i tørre tal

 • 10.219 Antal dokumenter
 • 8.258 På Thorvaldsens Mus.
 • 1.961 I andre arkiver
 • 1771-72 Det ældste
 • 1896 (1841-42) Det yngste
 • 766 Fra Thorvaldsen
 • 5.836 Til Thorvaldsen
 • 3.617 Til og fra andre
 • 3.369 På italiensk
 • 4.238 På dansk
 • 1.809 På tysk
 • 655 På fransk
 • 94 På engelsk
 • 54 På andre sprog
 • 44.708 Kommentarer
 • 457 Referenceartikler
 • 420 Emner
 • 3.219 Personer

Find Thorvaldsens skulpturer i Arkivet

Dokumenter i udvalg

Apr

8

Dags dato