Arkivet, Thorvaldsens Museum

Et åbent arkiv for skriftlige kilder

Her kan du læse 10237 dokumenter om den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – fra kontrakter til kærestebreve. Du finder scanninger og afskrifter af alle dokumenterne, men også artikler om Thorvaldsens værk, liv og internationale samtid.

Brug Arkivet, som du har lyst.

Læs mere om Arkivet

En del af helheden

Arkivet er en af Thorvaldsens Museums digitale platforme. Besøg museets hovedside ved at klikke på logoet.

Arkivet i tørre tal

 • 10.237 Antal dokumenter
 • 8.259 På Thorvaldsens Mus.
 • 1.978 I andre arkiver
 • 1771-72 Det ældste
 • 1896 (1841-42) Det yngste
 • 765 Fra Thorvaldsen
 • 5.838 Til Thorvaldsen
 • 3.634 Til og fra andre
 • 3.372 På italiensk
 • 4.246 På dansk
 • 1.816 På tysk
 • 655 På fransk
 • 94 På engelsk
 • 54 På andre sprog
 • 45.283 Kommentarer
 • 457 Referenceartikler
 • 420 Emner
 • 3.224 Personer

Find Thorvaldsens skulpturer i Arkivet

Dokumenter i udvalg

Aug

11

Dags dato