Arkivet, Thorvaldsens Museum

Et åbent arkiv for skriftlige kilder

Her kan du læse 10185 dokumenter om den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – fra kontrakter til kærestebreve. Du finder scanninger og afskrifter af alle dokumenterne, men også artikler om Thorvaldsens værk, liv og internationale samtid.

Brug Arkivet, som du har lyst.

Læs mere om Arkivet

Klichéer og kritik

Der er mange klichéer og myter i farvandet, når det gælder Thorvaldsen. Arkivet gør det muligt at (gen)læse de primære kilder med kritiske briller og tænke forfra.

Arkivet i tørre tal

 • 10.185 Antal dokumenter
 • 8.247 På Thorvaldsens Mus.
 • 1.938 I andre arkiver
 • 1771-72 Det ældste
 • 1896 (1841-42) Det yngste
 • 764 Fra Thorvaldsen
 • 5.835 Til Thorvaldsen
 • 3.586 Til og fra andre
 • 3.343 På italiensk
 • 4.231 På dansk
 • 1.808 På tysk
 • 655 På fransk
 • 94 På engelsk
 • 54 På andre sprog
 • 43.771 Kommentarer
 • 452 Referenceartikler
 • 420 Emner
 • 3.199 Personer

Find Thorvaldsens skulpturer i Arkivet

Dokumenter i udvalg

Nov

12

Dags dato