The Thorvaldsens Museum Archives

Vi arbejder p.t. med at opdatere Arkivets søgemaskine. Indtil dette arbejde er afsluttet, henviser vi til søgemaskinen på www.thorvaldsensmuseum.dk som også kan søge i Arkivet.
Format: day.month.year, e.g. 30.1.1793, 3.1793 or 1793

Select from Index:

Limit or Combine Your Keyword Search: