The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6229 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Se den generelle kommentar nedenfor.

Før 8.8.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

NN [+]

Recipient’s Location

Korvetten Galathea, Livorno

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Second part of a list of the works by Thorvaldsen that are to be sent to Copenhagen with the corvette Galathea in August 1833. See the first part of the list here.

See Original

Seconda Spedizione

N.o d’ordine  
Osservazioni
Materia dell’Oggetto  
Longa
 
Larga
 
Alta
      P.mi Once P.mi Once P.mi Once
23 Bassorilievo delli Sonatori, ed un pezzo delle pecore Marmo 9 6 6 2 2 2
33 B.o R.o del Frontone, pezzo di mezzo, ed il pezzo ultimo del Trionfo, rappresentante in Chiarissimo Sig. Torvaldsen, il Conte Sommariva, il Busto del Sig. Canova, il Bozzetto della Danzatrice Gesso 9 8 5 6 1 10
34 B. R.o delli Doni, dei Cavalli Marmo 12 = 6 = 2 1
35 idem del leone, e la Tigre, e astronomi, e l’Elefante Idem 13 = 6 = 2 3
43 Stampe Carta 3 9 2 9 2 6
45 Pezzo di sotto della Principessa di Danimarca Gesso 5 3 3 5 2 7
46 idem di Sopra Idem 3 11 3 = 2 =
47 Quadro Cassa fatta dal Sig. Giovacchino Ferrari Quadro            
48 Pezzo di Sotto del S. Giovanni Btta: Gesso 5 9 4 7 3 1
49 di Sopra del Sud.o id 4 5 3 3 2 =
50 Donna e bambino del Frontone id 5 9 10 10 2 6
51 Figura appoggiata dal Frontone id 7 10 4 4 2 =
52 altra figura idem id 7 3 3 7 2 2
53 Figura del Cacciatore Idem un Bustino di Petrich id 6 6 4 6 3 6
54 pezzo di sotto del Gruppo idem, due pezzi d’ornati, un B.o R.o Antico, N.o16. mani, N.o 4. piedi id 6 5 5 11 3 2
55 Pezzo di Sopra del Sud.o gruppo id 4 11 3 5 2 =
56 Donna e Putto, Cassa fatta a Cembolo id 6 6 4 6 2 9
57 B.o R.o Apollo, le Muse, e le Grazie Marmo 7 9 3 9 2 10
58 Busto del Barone, e la Baronessa Siubart. e un piccolo busto di Vecchia idem 8 3 2 5 1 9
59 altro busto del Sig [med anden pen] Molcke   3 11 2 4 1 9
60 Monumento dello Scubart fatto a Cembalo Marmo 4 8 2 9 3 =
61 Tondi della Notte, e il Giorno idem 4 = 4 = 1 2
62 li due pezzi laterali del Frontone, e il Bozzetto dell’Acchille e Pantasilea idem 6 6 3 8 1 8
63 parte del Piedistallo della Colonna Trajana, ed un pezzo del Cornicione del Sud.o Piedistallo. N.o 6. Braccetti di Putto, N.o 3 manine di Putto, N.o 1 Piedino, N.o 4. mani formate dal vero, N.o 2. pezzi d’ornato, N.o 2. Bassirilievi Sagri Gessi 8 6 6 = 2 =
64 due pezzi del Bassorilievo di Villa Albani, un Ritratto fatto da un Danese, il Ritratto del Chiarissimo Sig.r Torvaldsen, un Elmo del Cinque cento, una Mano ed un ginocchio dal vero Gessi 8 6 3 = 5 =
65 due altri pezzi del B.o R.o della Villa Albani, il Festone del Panteon in due pezzi, un B.o R.o di Centauri, e Sileni in due pezzi, una Cassetta di Cugeri, ed un involto di colori. un Frammento Antico d’Antibraccio, ed una gamba di Putto Gessi 5 2 4 8 3 =
General Comment

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 
  • Brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.
  • Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
  • Brev af 8.10.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.
  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1834, kat.nr. 205-242. Se også artiklen Kunstakademiets udstillinger #1834.

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

  • Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 205-211.

Archival Reference
m18 1833, nr. 127
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Caroline Amalie · Gioacchino Ferrari · Adam Gottlob Detlef Moltke · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Giovanni Battista Sommariva
Works
Last updated 19.04.2017 Print