The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6214 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

27.9.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

A list of the artworks by Thorvaldsen that have come to Copenhagen with the corvette Galathea.

See Original

Kjøbenhavn den 27de Septbr. 1833. ‒ De med Korvetten Galathea fra Livorno hidbragte Thorvaldsenske Arbeider og øvrige Kunstsager ere, ifølge en Red. velvilligen meddeelt Fortegnelse, følgende: Statuer i Marmor: Christus (til Metropolitankirken); Daabens Engel (Døbefond); Mars og Amor (colossal Gruppe); Merkur; En Døbefond; Den knælende Ganymed (2 Exemplarer); Den staaende Ganymed (2 Expl.) Basrelieffer i Marmor: Jesu Daab og Nadverens Indstiftelse (modellerede i Kjøbenhavn i 1819 og 20 og bestemte til Metropolitankirken); 19 Stykker af Friesen: Alexanders Triumphindtog i Babylon (bestemt til Christiansborg Slot), Nessus og Dejanira; Jupiter og Nemesis, Æsculap og Hygæa, Herkules og Hebe og Minerva og Prometheus (en Gjentaaelse af de 4 runde Basrelieffer, der findes paa Christiansborgs Slots Facade); Basrelieffet Gratierne; Musernes Dands paa Helikon; Monument over Baronesse Schubarth; Natten og Dagen. Buster i Marmor, 6 i Tallet.‒ Af Arbeider, som ikke ere udførte i Marmor, forefindes følgende: Johannes den Døber, der prædiker i Ørkenen, Fronton til Metropolitankirken (terra cotta); En anden Fronton (i do.); Basreliefferne: Tobias; Anakreon og Amor; En Hyrdinde med en Amorin-Rede; Amor med Løven; Amor karesserer en Hund; Amor filerer et Næt for at fange Psyche; Jupiter dicterer Amor Love; Hymen og Amor; En gammel Satyr lærer en ung Faun at blæse Fløite; Ganymed og Amor spille Tærninger; Amor beder Jupiter og Juno om at Rosen maa være den skjønneste blandt Blomsterne; Gratierne der have fanget Amor; samt 2 andre ubenævnte Basrelieffer; Gruppen: Achilles og Penthiselea; 3 Buster i Gibs; Hesten til Poniatowskys Monument, i Gibs; Statue i Gibs af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia; 14 Figurer i Gibs (Gjentagelse af Frontonen til Metropolitankirken); et betydeligt Antal Antiker og Afstøbninger efter Antiker; og 4 store Gibsafstøbninger fra Museet i Neapel til det Kongl. Kunstakademie. Endelig har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunck, Küchler o. fl.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Kjøbenhavns-Posten 27.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Portrait Statue of Caroline Amalie · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Józef Poniatowski · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.04.2017 Print