The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6214 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

27.9.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

En underretning om, hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der er kommet til København med korvetten Galathea.

See Original

Kjøbenhavn den 27de Septbr. 1833. ‒ De med Korvetten Galathea fra Livorno hidbragte Thorvaldsenske Arbeider og øvrige Kunstsager ere, ifølge en Red. velvilligen meddeelt Fortegnelse, følgende: Statuer i Marmor: Christus (til Metropolitankirken); Daabens Engel (Døbefond); Mars og Amor (colossal Gruppe); Merkur; En Døbefond; Den knælende Ganymed (2 Exemplarer); Den staaende Ganymed (2 Expl.) Basrelieffer i Marmor: Jesu Daab og Nadverens Indstiftelse (modellerede i Kjøbenhavn i 1819 og 20 og bestemte til Metropolitankirken); 19 Stykker af Friesen: Alexanders Triumphindtog i Babylon (bestemt til Christiansborg Slot), Nessus og Dejanira; Jupiter og Nemesis, Æsculap og Hygæa, Herkules og Hebe og Minerva og Prometheus (en Gjentaaelse af de 4 runde Basrelieffer, der findes paa Christiansborgs Slots Facade); Basrelieffet Gratierne; Musernes Dands paa Helikon; Monument over Baronesse Schubarth; Natten og Dagen. Buster i Marmor, 6 i Tallet.‒ Af Arbeider, som ikke ere udførte i Marmor, forefindes følgende: Johannes den Døber, der prædiker i Ørkenen, Fronton til Metropolitankirken (terra cotta); En anden Fronton (i do.); Basreliefferne: Tobias; Anakreon og Amor; En Hyrdinde med en Amorin-Rede; Amor med Løven; Amor karesserer en Hund; Amor filerer et Næt for at fange Psyche; Jupiter dicterer Amor Love; Hymen og Amor; En gammel Satyr lærer en ung Faun at blæse Fløite; Ganymed og Amor spille Tærninger; Amor beder Jupiter og Juno om at Rosen maa være den skjønneste blandt Blomsterne; Gratierne der have fanget Amor; samt 2 andre ubenævnte Basrelieffer; Gruppen: Achilles og Penthiselea; 3 Buster i Gibs; Hesten til Poniatowskys Monument, i Gibs; Statue i Gibs af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia; 14 Figurer i Gibs (Gjentagelse af Frontonen til Metropolitankirken); et betydeligt Antal Antiker og Afstøbninger efter Antiker; og 4 store Gibsafstøbninger fra Museet i Neapel til det Kongl. Kunstakademie. Endelig har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunck, Küchler o. fl.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Kjøbenhavns-Posten 27.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Portrait Statue of Caroline Amalie · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Józef Poniatowski · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.04.2017 Print