Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6253 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

27.9.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

En underretning om, hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der er kommet til København med korvetten Galathea.

Se original

Kjøbenhavn den 27de Septbr. 1833. ‒ De med Korvetten Galathea fra Livorno hidbragte Thorvaldsenske Arbeider og øvrige Kunstsager ere, ifølge en Red. velvilligen meddeelt Fortegnelse, følgende: Statuer i Marmor: Christus (til Metropolitankirken); Daabens Engel (Døbefond); Mars og Amor (colossal Gruppe); Merkur; En Døbefond; Den knælende Ganymed (2 Exemplarer); Den staaende Ganymed (2 Expl.) Basrelieffer i Marmor: Jesu Daab og Nadverens Indstiftelse (modellerede i Kjøbenhavn i 1819 og 20 og bestemte til Metropolitankirken); 19 Stykker af Friesen: Alexanders Triumphindtog i Babylon (bestemt til Christiansborg Slot), Nessus og Dejanira; Jupiter og Nemesis, Æsculap og Hygæa, Herkules og Hebe og Minerva og Prometheus (en Gjentaaelse af de 4 runde Basrelieffer, der findes paa Christiansborgs Slots Facade); Basrelieffet Gratierne; Musernes Dands paa Helikon; Monument over Baronesse Schubarth; Natten og Dagen. Buster i Marmor, 6 i Tallet.‒ Af Arbeider, som ikke ere udførte i Marmor, forefindes følgende: Johannes den Døber, der prædiker i Ørkenen, Fronton til Metropolitankirken (terra cotta); En anden Fronton (i do.); Basreliefferne: Tobias; Anakreon og Amor; En Hyrdinde med en Amorin-Rede; Amor med Løven; Amor karesserer en Hund; Amor filerer et Næt for at fange Psyche; Jupiter dicterer Amor Love; Hymen og Amor; En gammel Satyr lærer en ung Faun at blæse Fløite; Ganymed og Amor spille Tærninger; Amor beder Jupiter og Juno om at Rosen maa være den skjønneste blandt Blomsterne; Gratierne der have fanget Amor; samt 2 andre ubenævnte Basrelieffer; Gruppen: Achilles og Penthiselea; 3 Buster i Gibs; Hesten til Poniatowskys Monument, i Gibs; Statue i Gibs af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia; 14 Figurer i Gibs (Gjentagelse af Frontonen til Metropolitankirken); et betydeligt Antal Antiker og Afstøbninger efter Antiker; og 4 store Gibsafstøbninger fra Museet i Neapel til det Kongl. Kunstakademie. Endelig har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunck, Küchler o. fl.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Kjøbenhavns-Posten 27.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Józef Poniatowski · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.04.2017 Print