The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6163 of 10318
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

7.5.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.C. Ulrich [+]

Recipient’s Location

Livorno

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The corvette Galathea under the command of Johan Wilhelm Cornelius Krieger left Copenhagen 1.5.1833 and will call at Leghorn after Tangier at the end of July in order to load a number of Thorvaldsen’s works. Ulrich is asked to see to the storage and reshipment of the works when they arrive at Leghorn from Rome, and he is asked to send the bill to the Building Commission for Christiansborg Palace.

Til
Generalconsul Ulrich i Liverno, Ridder af Dannebroge.
fra Slotsbygnings Commissionen, den 7de Mai 1833.

Undertegnede Commission undlader ikke herved at meddele Hr. Generalconsulen Efterretning om, at den Kongl. Danske Korvet, Galathea, som föres af Kammerjunker, Capitain Krieger, og som under 1ste d. M. er afgaaet fra Kjøbenhavn, til Middelhavet vil sandsynlig i Slutningen af Julii Maaned, efter at have opfyldt sin Bestemmelse i Tanger, anløbe Livorno for at indtage en Deel Konstsager af Etatsraad og Professor Thorvaldsens Arbeider, og da disse ifølge derom indløben Skrivelse fra Etatsraaden, kunne forventes at være til den Tid ankomne i Livorno fra Rom, saa er det i denne Anledning at man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1833, nr. 4 (originalbrevets placering kendes ikke).
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Ships and tribute to the Barbary States · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Johan Wilhelm Cornelius Krieger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.08.2016 Print