Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6163 af 10318
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

7.5.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.C. Ulrich [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Korvetten Galathea er under Johan Wilhelm Cornelius Kriegers kommando sejlet fra København den 1.5.1833 og vil efter Tanger anløbe Livorno i slutningen af juli måned for at indskibe en del af Thorvaldsens kunstværker. Ulrich bedes sørge for kunstværkernes opbevaring og videre afsendelse, når de ankommer fra Rom til Livorno, og han bedes sende regningen til Slotsbygningskommissionen.

Til
Generalconsul Ulrich i Liverno, Ridder af Dannebroge.
fra Slotsbygnings Commissionen, den 7de Mai 1833.

Undertegnede Commission undlader ikke herved at meddele Hr. Generalconsulen Efterretning om, at den Kongl. Danske Korvet, Galathea, som föres af Kammerjunker, Capitain Krieger, og som under 1ste d. M. er afgaaet fra Kjøbenhavn, til Middelhavet vil sandsynlig i Slutningen af Julii Maaned, efter at have opfyldt sin Bestemmelse i Tanger, anløbe Livorno for at indtage en Deel Konstsager af Etatsraad og Professor Thorvaldsens Arbeider, og da disse ifølge derom indløben Skrivelse fra Etatsraaden, kunne forventes at være til den Tid ankomne i Livorno fra Rom, saa er det i denne Anledning at man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering
Thieles Excerpter, 1833, nr. 4 (originalbrevets placering kendes ikke).
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Johan Wilhelm Cornelius Krieger · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 30.08.2016 Print