Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6123 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med et signetaftryk, hvis motiv er et bekronet “R” placeret i en oval med teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS OPBYGNING”.

7.5.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur Monsieur / le professeur Thorvaldsen, conceiller / d. Etat de Sa Majeste le Roi de / Danmarc, commandeur de l’ordre / de Dannebrog / & & / a Rome
/ port payee a / frant; Ital.

Tilskrift: Til Hr: Etatsraad og Professor Thorvaldsen Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand pp.

Poststemplet: “Danemarck par Hambourg” og “T.T. HAMBORG 14. MAI.33” og “27 MAGGIO”.

Resumé

Korvetten Galathea er under Johan Wilhelm Cornelius Kriegers kommando afsejlet fra København den 1.5.1833 med kurs mod Tanger. Skibet ventes til Livorno i slutningen af juli måned for at indskibe Thorvaldsens kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke. Dansk konsul i Livorno J.C. Ulrich er orienteret.

Se original

Undertegnede Commission har havt den Fornøielse at modtage Hr: Etatsraadens behagelige Skrivelse af 29’ Martz sidstleden, i Henhold til hvilken man ikke undlader herved at meddele Efterretning om, at det til Middelhavet bestemte Krigsskib, Corvetten Galathea, som føres af Kammerjunker, Capitain Krieger, er under 1’ d:M: afgaaet fra Kiøbenhavn og vil, efter at have opfyldt sin Bestemmelse i Tanger, formeentlig kunne ventes til Livorno i Slutningen af Juli Maaned for at indtage de Konstarbeider som Hr: Etatsraaden maatte ønske hjemsendte. At der indtil Hr: Etatsraadens Ankomst skal blive draget Omsorg for Opbevarelsen af de Konstsager som hjemsendes foruden de der ere bestemte for Christiansborg Slot og Frue-Kirke, derom beder man herved at modtage Forsikkring, og finder man saaledes alene fornøden at tilføie, at Generalconsul Ulrich i Livorno er under Dags Dato herfra tilskrevet angaaende fornævnte Konstsagers Afsendelse med Corvetten.
Slotsbygnings-Commissionen d: 7’ May 1833.

Hauch AMoltke JMonrad CFHansen
      / Schram
      const.
Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering
m18 1833, nr. 50
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne
Personer
C.F. Hansen · Johan Wilhelm Cornelius Krieger · Adam Gottlob Detlef Moltke · Adam Wilhelm Moltke · Peter Johan Monrad · Gerhard Christopher Schram · J.C. Ulrich
Sidst opdateret 30.08.2016 Print