The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Johan Wilhelm Cornelius Krieger

Krieger var kaptajn for korvetten Galathea, der i 1833 hjembragte nogle af Thorvaldsens kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke.

Korvetten Galathea, bygget på Gammelholm i 1831, blev i øvrigt senere berømt som skibet, der udførte den første Galatheaekspedition 1845-47.

Krieger var halvbror til Lorentz Angel Krieger.

References

Last updated 03.09.2017

Johan Wilhelm Cornelius Krieger

1788-1857 Danish Naval officer
Mentioned in7 Doc.