Før 8.8.1833

Afsender

NN

Afsendersted

Korvetten Galathea, Livorno

Afsenderinfo

Se den generelle kommentar nedenfor.

Modtager

NN

Modtagersted

København eller Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

Resumé

Fortegnelse over de af Thorvaldsens kunstværker, der skal sendes til København med korvetten Galathea i august 1833. Med kortfattede værkbeskrivelser, værktype- og materialeangivelser, transportkassers længde, bredde og højde samt fragtpris.

Dokument

Stato

delle Casse spedite in DanimarcaI dal Sig.e
Commendator Thorvaldsen
sulla Corvetta La Galatea di S.M. Danese


Nota delle Casse spedite in Danimarca dal Commendator Thorwaldsen degli oggetti, che contengono, e delle spese fatte in questa spedizione come segue

Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiII oncieIII palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
1 Una figuraIV del S. Gio: Batt.a in terracotta ,, ,, 6 10 3 7 2 ,, 4 48V
2 Gruppo di una donna ed un bambinoVI come sopra ,, ,, 5 8 3 2 1 10 3 84
3 Altro gruppoVII come sopra ,, ,, 7 6 4 ,, 2 ,, 6 28
4 Altro gruppoVIII come sopra; bassi rilievi del TobiaIX e pastorella col nido di amoriX gessi ,, ,, 8 4 3 2 3 3 7 96
5 CacciatoreXI del frontone come sopra bassirilievi AnacreonteXII, ed amore col leoneXIII gessi ,, ,, 8 6 4 5 3 ,, 9 84
6 Altra figuraXIV del frontone, bassi rilievi amore ed il caneXV, amore che tesse le retiXVI, giove ed amoreXVII ,, 6 ,, 2 9 4 6 7 74
7 S. GiovanniXVIII del frontone, bassi rilievi ImeneoXIX, il FaunoXX, Ganimede ed amoreXXI, Giove e GiunoneXXII, le Grazie ed AmoreXXIII gessi ,, ,, 7 8 5 9 3 0 10 78
8 Altra figuraXXIV del frontone terra cotta, un pezzo del TobiaXXV gesso 8 ,, 5 9 3 ,, 14 02
9 Gruppo delli due puttiXXVI, frontone 5 7 3 11 2 4 6 04
10 Una donna col bambinoXXVII, frontone 6 4 4 ,, 2 8 6 88
11 Altra figuraXXVIII del frontone t.a cotta 4 7 4 7 3 10 7 68
12 Altra figuraXXIX come sopra ,, ,, 8 ,, 2 10 3 6 7 16
    83 0 47 ,, 34 ,, 92 90


Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiXXX oncieXXXI palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
                92 70XXXII
13 Il BattisteroXXXIII in marmo ,, ,, ,, 4 7 3 8 3 3 6 09
14 Angelo con la conchigliaXXXIV ,, id ,, 7 6 4 6 5 10 32 25
15 Gruppo di Marte ed amoreXXXV ,, id ,, 12 ,, 7 8 4 ,, 45 18
16 Busti del Pr.peXXXVI e della Pr.pessaXXXVII di Danimarca ,, id ,, 5 4 3 10 1 6 3 91
17 MercurioXXXVIII ,, ,, ,, ,, ,, id ,, 8 6 5 ,, 3 ,, 18 57
18 Ganimede colcoXXXIX ,, ,, ,, ,, id ,, 6 2 4 10 2 6 10 82
19 Altro simileXL ,, ,, ,, ,, id ,, 6 ,, 5 ,, 2 7 10 82
20 Bassorilievo del Battesimo di GesùXLI, e quello della comunione degli ApostoliXLII ,, ,, id ,, 12 ,, 6 ,, 2 ,, 24 80
21 Lord ByronXLIII, Busto di VernetXLIV, quello della Pr.pessa di DanimarcaXLV, uno anticoXLVI, ed un bassorilievoXLVII ,, gesso 7 6 5 ,, 4 3 11 94
22 NapoleoneXLVIII ,, ,, ,, ,, ,, id ,, 4 9 3 9 2 3 3 68
23 Due pezzi del fregioXLIX ,, ,, Marmo 9 6 6 2 2 2 22 43
24 Altri due pezzi idL ,, ,, ,, id ,, 12 6 6 ,, 2 ,, 28 75
25 Altri due pezzi idLI ,, ,, ,, id ,, 15 4 6 6 2 3 33 27
26 Altri due pezzi idLII ,, ,, ,, id ,, 8 2 6 ,, 2 ,, 18 59
27 Altri due pezzi idLIII ,, ,, ,, id ,, 6 5 6 ,, 2 ,, 12 41
28 Ganimede in piediLIV ,, ,, ,, id ,, 6 8 2 ,, 2 ,, 5 97
#                  
30 Parte davanti del cavalloLV con 7 bassorilievi antichiLVI ,, ,, gesso 9 6 6 2 6 2 24 18
31 Due pezzi del fregioLVII ,, ,, ,, marmo 6 ,, 5 ,, 2 ,, 10 33
32 Altri due pezzi del medoLVIII ,, id 10 3 6 ,, 2 2 19 80
#                  
29 Replica del GanimedeLIX ,, ,, ,, id 6 8 2 8 2 3 5 97
33 FiguraLX del frontone terracotta [diverseLXI] 9 7 5 6 1 11 9 98
    175 1 107 3 58 1 452 44


Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiLXII oncieLXIII palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
  Riporto - - - - - - 452 44
34 Due pezzi del fregioLXIV ,, ,, Marmo 12 ,, 6 ,, 2 2LXV 26 70
35 Altri due pezzi ,, ,, idLXVI 13 ,, 6 ,, 2 3LXVII 28 31
36 Basso rilievo del centauro e DejaniraLXVIII con un pezzo del fregioLXIX 7 3 6 ,, 1 10 12 26
37 La parte di dietro del cavalloLXX con due bassirilieviLXXI ,, ,, gesso 6 9 5 6 6 1 19 12
38 Testa e coda del cavalloLXXII ,, id ,, 7 2 6 ,, 2 ,, 9 94
39 Bassi rilievi tondi, Giove, e NemesiLXXIII, Esculogrio, ed IgiaLXXIV ,, marmo 4 3 4 3 3 ,, 4 05
40 Id. Ercole, ed Ebe;LXXV Prometeo e MinervaLXXVI 4 3 4 3 3 ,, 4 05
41 Le grazieLXXVII basso rilievo ,, ,, id ,, 6 ,, 5 ,, 1 ,, 3 88
42 Le gambe del cavalloLXXVIII ,, ,, gesso 7 ,, 5 ,, 3 ,, 8 64
43 Stampe diverseLXXIX ,, ,, ,, ,, ,, 3 9 2 9 2 6 4 18
44 Trè bassi rilieviLXXX ,, ,, terracotta 3 10 3 1 1 3 2 04
45 Pezzo di sotto della Principessa di DanimarcaLXXXI ,, ,, gesso ,, 5 3 3 5 2 7 4 56
46 Pezzo di sopraLXXXII ,, ,, ,, ,, id ,, 4 5 3 3 2 ,, 3 20
47 Quadri diversiLXXXIII ,, ,, ,, ,, ,, ,, 8 3 6 ,, 1 ,, 6 98
48 Pezzo di sottoLXXXIV di S. Gio: Batt.a ,, id 5 9 4 7 3 1 7 20
49 Pezzo di sopraLXXXV ,, ,, ,, ,, ,, id ,, 4 5 3 3 2 ,, 3 20
50 Donna e bambinoLXXXVI del frontone id ,, 5 9 4 1 2 6 6 20
51 Figura appoggiataLXXXVII ,, id ,, ,, id ,, 7 10 4 4 2 ,, 6 24
52 Altra figuraLXXXVIII ,, ,, id ,, ,, id ,, 7 3LXXXIX 3 7 2 2 6 28
53 Figura del cacciatoreXC id, ed un piccolo bustoXCI ,, ,, ,, ,, ,, 6 6 4 6 3 6 6 72
54 Pezzo di sotto di un gruppoXCII del front=XCIII                
    175 1 107 3 58 1 452 44


Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiXCIV oncieXCV palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
  Riporto             626 19
  tone due pezzi d’ornatiXCVI un basso rilievo anticoXCVII, sedici mani, e quattro piediXCVIII ,, gesso 6 5 5 11 3 2 9 52
55 Pezzo di sopra idXCIX ,, ,, ,, ,, id ,, 4 11 3C 5 2 ,, 5 26
56 Donna a puttoCI id ,, ,, ,, ,, id ,, 6 6 4 6 2 9 6 28
57 Bassorilievo di Apollo colle muse, e le grazieCII ,, ,, ,, marmo 7 9 3 9 ,, 10 4 53
58 Busti dei conjugi SchubartCIII, un piccolo busto di un vecchioCIV ,, id ,, 8 3 2 5 1 9 4 57
59 Busto di MolckeCV ,, ,, ,, id 3 11 2 4 1 9 2 22
60 Monumento della SchubartCVI ,, id 4 8 2 9 3 ,, 3 85
61 Tondi della notteCVII, e del giornoCVIII id 4 ,, 4 ,, 1 2 4 40
62 Pezzi del frontone lateraliCIX, bozzetto di Achille e PentasileaCX ,, gesso 6 6 3 8 1 8 4 32
63 Parte del piedistallo della colonna TrajanaCXI, un pezzo del cornicioneCXII del sud.o piedistallo, ed altro id 6 6 6 ,, 2 ,, 8 90
64 Pezzi del basso-rilievoCXIII di Villa Albani, ritrattoCXIV fatto da un danese ritrattoCXV del Sigr Thorwaldsen, un elmo del 500CXVI una manoCXVII, ed un ginocchioCXVIII ,, ,, ,, 8 6 3 ,, 5 ,,    
65 Due altri pezzi del bassorilievoCXIX di Villa Albani il festoneCXX del Pantheon un frammento anticoCXXI, una gamba di puttoCXXII, ed altro ,, ,, 5 2 4 8 3 ,, 7 96
    75 1 46 5 28 1 698 84


Ristretto

Importo per le casse ,,
Spese per la spedizione ,,
Spese per l’incassatura, e l’imbarco del SalvatoreCXXIII a Carrara ,,
698
42
96
–––
838
84
90CXXIV
60
–––
34

Generel kommentar

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

Arkivplacering

m34, nr. 41

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A455 Amor og Hymen spinder livets tråd, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A455
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A112 Dåbens engel, knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112
A873 Merkur som Argusdræber, 21.3.1819 - 1822, inv.nr. A873
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A220 Jacqueline Schubart, august 1805 - marts 1806, inv.nr. A220
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A125 Hesten til Józef Poniatowski, 1822 - 1823, inv.nr. A125
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A613 Gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, Tidligst juni 1828 - Senest august 1828, inv.nr. A613
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A425
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601
A704 Gravmæle over Jacqueline Schubart, 2.7.1814, inv.nr. A704
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558
A854 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1820 - Senest 1830, inv.nr. A854
A480 Deianira bortføres af Nessus, Tidligst 1814, inv.nr. A480
A777 Achilleus med den døde Penthesilea, Antagelig 1801, inv.nr. A777
A252 Napoleon Bonaparte, Antagelig 1830, inv.nr. A252
A415 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A415
A6 Mars og Amor, Senest 27.5.1833 - Antagelig senest 1862, inv.nr. A6
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A324 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, Antagelig 1810 - 1828, inv.nr. A324
A395 Amor og Ganymedes kaster terninger, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A395
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, Antagelig 1822, inv.nr. A316
A132 George Gordon Byron, Tidligst maj 1831, inv.nr. A132
A392 Amor skriver Jupiters love, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A398
A321 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig tidligst 1829 - Senest 1840, inv.nr. A321
A353 Pan og en satyr, Antagelig tidligst juni 1831 - Senest august 1831, inv.nr. A353
A399 Amor og en sommerfugl, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A399
A322 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig tidligst 1829 - Senest 1840, inv.nr. A322
A390 Amor på løvens ryg, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A390
A394 Amor, Jupiter og Juno, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A394
A323 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, Antagelig tidligst 1829 - Senest 1840, inv.nr. A323
A884 Horace Vernet, Antagelig 1832, inv.nr. A884
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, Tidligst 1.1.1818 - Senest 1825, inv.nr. A738
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, november 1803 - januar 1804, inv.nr. A212
A376 Amor som gratiernes fange, Tidligst juni 1831 - Ultimo 1831, inv.nr. A376
A219 Herman Schubart, Tidligst juni 1805 - marts 1806, inv.nr. A219
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A416 Amor hos Anakreon, Vinteren, Tidligst 1823, inv.nr. A416
B190 Norsk landskab, Marumfoss, 1833, inv.nr. B190
A778 Danserinde, Antagelig senest 1817, inv.nr. A778
A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370

Kommentarer

 1. Dvs. sendes til København med korvetten Galathea, jf. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 2. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen artiklen Mål og vægt.

 3. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen artiklen Mål og vægt.

 4. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 5. Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

 6. En mor med sin søn, terrakotta, jf. A62, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 8. En søn med sin far, terrakotta, jf. A61, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.
  Kilde: Fortegnelse af m18 1833, nr.126.

 9. En del af Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 10. Hyrdinde med en amorin-rede, gipsafstøbning, jf. A425, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 11. En jæger, terrakotta, jf. A67, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 12. Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning, jf. A415 eller jf. A416, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 13. Amor på løvens ryg, gipsafstøbning, jf. A390, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 235.

 14. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 15. Amor og en hund, gipsafstøbning, jf. A398, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 233.

 16. Amor og en sommerfugl, gipsafstøbning, jf. A399, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 234.

 17. Amor og Jupiter, gipsafstøbning, jf. A392, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 231.

 18. Johannes Døberen, terrakotta, jf. A59, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 19. Amor og Hymen, gipsafstøbning, jf. A455, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 236.

 20. Pan og en satyr, gipsafstøbning, jf. A353, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 230.

 21. Amor og Ganymedes, gipsafstøbning, jf. A395, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 237.

 22. Amor, Jupiter og Juno, gipsafstøbning, jf. A394, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 232.

 23. Amor og gratierne, gipsafstøbning, jf. A376, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Fortegnelse m18 1833, nr. 126.

 24. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 25. En del af Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 26. To børn, terrakotta, jf. A68, i Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 27. En mor med sit barn, terrakotta, jf. A69, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 28. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 29. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 30. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen artiklen Mål og vægt.

 31. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen artiklen Mål og vægt.

 32. Tallet overført fra forrige tabel burde have været 90, men koncipisten har tilsyneladende lavet en fejl.

 33. Døbefont, marmorversion, Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.

 34. Dåbens engel knælende, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 35. Mars og Amor, marmorversion, A6.

 36. Christian (8.) Frederik, marmorversion, jf. A753, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.
  Kilde: Breve af fx 17.3.1827 og 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 37. Caroline Amalie, marmorversion, jf. A754, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.
  Kilde: Breve af fx 17.3.1827 og 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 38. Merkur som Argusdræber, marmorversion, uidentificeret, jf. A873.

 39. Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, A44.

 40. Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, ukendt opholdssted, jf. A44.

 41. Kristi dåb, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 42. Den hellige nadver indstiftes, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A558.

 43. George Gordon Byron, gipsafstøbning, jf. A132, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 44. Horace Vernet, gipsafstøbning, jf. A884, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 45. Caroline Amalie, gipsafstøbning, jf. A754.
  Kilde: Brev af 30.3.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 46. Ad nr. 21. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 47. Ad nr. 21. Dette uidentificerede relief beskrives forskelligt i de tre fortegnelser; det kan enten være i gips eller terrakotta.

 48. Napoleon Bonaparte, gipsafstøbning, antagelig A252, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 49. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 50. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 51. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 52. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 53. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 54. Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland
  eller
  Ganymedes skænker i skålen, marmorversion, sandsynligvis A42

 55. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 56. Ad nr. 30. Disse gipsafstøbninger af syv antikke relieffer er endnu uidentificerede, pånær:

  Se evt. også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 57. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 58. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 59. Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland
  eller
  Ganymedes skænker i skålen, marmorversion, sandsynligvis A42

 60. Ad nr. 33. Da kasse nr. 1-12 rummer de i alt 12 terrakotta-figurer og figurgrupper til frontonen Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirke, skal kunstværket i kasse 33 måske snarere identificeres som en del til frontonen Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.
  Kilde: Kjøbenhavnsposten, 22.2.1834 og Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 227.

 61. Ifølge fortegnelse m18 1833, nr.127 rummede kasse nr. 33 også:

 62. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 63. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 64. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 65. Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

 66. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 67. Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

 68. Nessus og Deianira, marmorversion, A480.

 69. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 70. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 71. Ad nr. 37. Disse relieffer beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

  Se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 72. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 73. Nemesis og Jupiter, marmorversion, A324.

 74. Hygieia og Æskulap, marmorversion, A322.

 75. Herkules og Hebe, marmorversion, A321.

 76. Minerva og Prometheus, marmorversion, A323.

 77. Gratierne lytter til Amors sang, marmorversion, jf. A601.

 78. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 79. Disse trykte bøger, manuskripter eller kobberstik er endnu uidentificeret.

 80. Ad nr. 44. Disse tre relieffer i terrakotta er endnu uidentificeret.

 81. Underdelen af portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 82. Overdelen af portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 83. Denne maleri-kasse, udført af Thorvaldsens assistent, den italienske billedhugger Giovacchino Ferrari, indeholdt sandsynligvis malerier af danske kunstnere i Rom, jf. avisen Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833 (“Endelig har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunck, Küchler o. fl.)”).

  Kunstakademiets udstillingsfortegnelse af 1834 kan bruges til en nærmere identifikation af de kunstnere, der boede i Rom og som havde sendt værker hjem med korvetten Galathea, nemlig:

  Kassen indeholdt sandsynligvis også:

 84. Ad nr. 48. Underdelen af Johannes Døberen, A59, gipsafstøbning, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 85. Ad nr. 49. Overdelen af Johannes Døberen, A59, gipsafstøbning, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 86. Ad nr. 50. En mor med sin søn, gipsafstøbning, A62, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 87. Ad nr. 51. En ung mand, gipsafstøbning, A60, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 88. Ad. nr. 52. En dreng, gipsafstøbning, A65, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 89. Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

 90. Ad nr. 53. En jæger, gipsafstøbning, A67, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 91. Ad nr. 53. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 92. Ad nr. 54. Underdelen til En søn med sin far, gipsafstøbning, A61, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 93. Nummer 54 fortsættes i næste tabel.

 94. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 95. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 96. Ad nr. 54. Disse to stykker, antagelig antikke, ornamenter er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 97. Ad nr. 54. Dette antikke relief er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 98. Ad nr. 54. Disse seksten hænder og fire fødder, antagelig fragmenter af antikke skulpturer, er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 99. Ad nr. 55. Overdelen til En søn med sin far, gipsafstøbning, A61, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 100. Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

 101. Ad nr. 56. En mor med sit barn, gipsafstøbning, A69, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 102. Musernes dans på Helikon, marmorversion, jf. A341.

 103. Herman Schubart, marmorversion, A219
  og Jacqueline Schubart, marmorversion, A220

 104. Ad nr. 58. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 105. Sandsynligvis Adam Gottlob Detlef Moltke, marmorversion, Kunsthalle zu Kiel, inv.nr. Pl 56, jf. A212.
  Skrivefejlen i fortegnelsen medførte, at busten endnu var uidentificeret, da den antagelig blev udstillet på Kunstakademiet i 1834, som “Buste i Marmor”, jf. kat.nr. 239.

 106. Gravmæle over Jacqueline Schubart, marmorversion, A704.

 107. Natten, marmorversion, jf. A369.

 108. Dagen, marmorversion, jf. A369.

 109. Ad nr. 62. Dette fronton-sidestykke passer antagelig til Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.

 110. Achilleus og Penthesilea, originalmodel, A777.

 111. Dvs. gipsafstøbninger af de bedst bevarede trofæer på Trajansøjlens piedestal, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  Giovanni Battista Piranesi, Trajansøjlens piedestal og base

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 112. Dvs. gipsafstøbning af en del af gesimsen på Trajansøjlens piedestal.

  Giovanni Battista Piranesi, gesimsen på Trajansøjlens piedestal

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 113. Dele af en gipsafstøbning af et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 114. Ad nr. 64. Dette portræt udført af en dansk kunstner er endnu uidentificeret. Der kunne være tale om Christian Christensens portrætbuste af Albert Küchler, 1833, ukendt opholdssted, der blev udstillet på Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 249.

 115. Ad nr. 64. Sandsynligvis gipsafstøbning efter Bertel Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223, jf. Friederike Bruns fortegnelse af 8.8.1810 og brev af 7.5.1833.

 116. Ad nr. 64. Denne hjelm fra 1500-tallet er endnu uidentificeret.

 117. Ad nr. 64. Dette hånd-fragment af en antagelig antik skulptur er endnu uidentificeret.

 118. Ad nr. 64. Dette knæ-fragment af en antagelig antik skulptur er endnu uidentificeret.

 119. Dele af en gipsafstøbning af et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 120. Dvs. en gipsafstøbning af festonen på portalen til Pantheon, Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.
  Festonen forestiller en blomster- og frugtguirlanden, der hænger på to kandelabre, og den gentages i alt seks gange på portalen.

 121. Ad nr. 65. Dette fragment beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 122. Ad nr. 65. Dette fragment beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 123. Kristus, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 124. Denne er fejlagtigt nedskrevet af koncipisten, jf. fortegnelsen “Nota” af før august 1833.

Sidst opdateret 19.04.2017