Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6121 af 10246
Afsender Dato Modtager
Friederike Brun [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er stemplet: de la part de Mes.rs Torlonia e Co.

7.5.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Signor Cavaliere / Alberto Thorwaldsen / à / Roma

Resumé

Brun lider, hun har intet håb om helbredelse og ønsker at dø, og glæder sig kun over at skulle se og leve med Thorvaldsen igen, når han kommer til Danmark. Hendes bror Friedrich Münter, Ernst Schimmelmann og mange flere er døde. Der står to kasser med linned i Thorvaldsens kælder, som han gerne må give til Heinrich Kellers kone, Clementina, hvis det endnu kan bruges. Fire gipsbuster samt en kasse med marmorfragmenter, som hun og Ida Brun har samlet, og som har stået i et af Thorvaldsens værksteder siden 1810, må gerne blive sendt med skibet til København. Constantin Brun har brækket lårbenet og såret vil ikke hele – han hilser. Thorvaldsen er hendes “dyrebare ven” og hun beder om, at han ikke kommer for sent til Sophienholm.

Se original

Min beste Thorwaldsen!

Kiøbenhavn d 7 May 1833

og saa er det sandt ? og saa kommer De virkelig endnu engang til Deres fødeland ? og saa skal [vi] endnu engang have den Glæde at see Dem, at leve med Dem! Dyrebare Ven, jeg haver lidt saa længe, saa meget, og lider endnu saa aldeles uden Haab at blive helbredet i dette Liv, at ønsket at døe var mit eeneste! Men kun glaeder jeg mig dog til at leve med Dem, sikker paa altid at finde den samme i Dem – Men ak hvor mange vilde savne – min Broder!! Schimmelman, og saa mange andre fler. Min gode Ven De haver havt den Godhed til at give Huuslye i Deres huus Kielder til To Kaßer med gammelt Linnet: diße beder jeg Dem at overlevere til den gode Keller for at hans Cementina kunde betiene sig af hvad der duer endnu af det.
for det andet staaer der et Steds i et af Dere[s] Studier fiire Gipsbyster No 1 af Canova. No 2. af Angelica Kauffman. No 3. af Erckbispen af Tarant. No. 4 af Dem selv: lad dem blive indpakkede i en Kaße og have den Aere at følge til Fregatten med Deres udødelige Arbeider. Saa er der endnu en liden Kaße / nævnt Scatola i Fortegnelsen / med smaae Marmorfragmenter, som jeg og Ida havde samlet paa vore Spadseregange – lad det blive ompakket og følge med – og nu bliv ikke vred over min Dristighed beste Hans! Vi Skal holde saa meget af Dig her, og forkiele Dig saa vel, at Du skal glemme det altsammen. Den stakkels Ida / din Grethe / haver vaeret ulykelig siden hun forlod Florens, her kom hun, for at see den 5te Dag hendes Fader giøre et bedrøveligt Fald, som han brækkede Laarbeenet ved, som hos en olding paa 85 aar ei kunde Læges meer!! han hilser dem alt som Lerner, og just den gode Hanne som sidder hos mig.

Min dyrebare Ven – kom ei for sildig at de kan endnu see mig paa Sophienholm! Jeg omfavner Dem med det troe Venskab som De kiender.

Fr Brun Münter

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering
m18 1833, nr. 51
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Gipsafstøbninger, andre · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Portrætbuster, samtidige personer · Selvportrætter af Thorvaldsen · Skulpturer af andre kunstnere · Thorvaldsens hjælpsomhed
Personer
Constantin Brun · Ida Brun · Antonio Canova · Giuseppe Capecelatro · Angelika Kauffmann · Heinrich Keller · Friedrich Münter · Ernst Schimmelmann
Værker
Sidst opdateret 25.04.2017 Print