Tilbage til B

Constantin Brun

Brun stod ikke i direkte forbindelse med Thorvaldsen, men hans enorme rigdom dannede den økonomiske baggrund for hans kone, Frederike Bruns store interesse for og energiske promovering af billedhuggerens karriere.

Brun stammede fra Nordtyskland og hans store handelstalent ledte til, at han i 1783 blev ansat som kongelig administrator af den dansk-vestindiske handel vistnok på initiativ af Ernst Schimmelmann, en anden af Thorvaldsen-kredsens medlemmer.

Hans københavnske bopæle – det moltkeske palæ i Bredgade og sommerstedet Sophienholm ved Frederiksdal – var stedet for de brunske saloner, hvor datidens indflydelsesrige litterater og kunstnere flokkedes.

Han blev gift med Friederike 1783 og var far til Ida og Carl Brun.

Portrættet til højre er et udsnit af et litografi udført 1833 af David Monies efter Christian Horneman. Det findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

J.L. Lund udførte også et portræt af Brun i 1812. Det befinder sig i privateje.

J.L. Lund: Constantin Brun, 1812, olie på lærred, ca. 46 x 38,5 cm. Foto: lauritz.com
J.L. Lund: Constantin Brun, 1812, privateje

Sidst opdateret 23.02.2021

David Monies efter Christian Hornemann: Constantin Brun, 1833

Constantin Brun

Johan Christian Constantin Brun 1746-1836 Dansk, tysk Handels- og storkøbmand
Omtalt i3 dok.