The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6121 of 10246
Sender Date Recipient
Friederike Brun [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er stemplet: de la part de Mes.rs Torlonia e Co.

7.5.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Signor Cavaliere / Alberto Thorwaldsen / à / Roma

Abstract

Brun is suffering, she has no hope of recovery and wants to die, but she looks forward to seeing and being with Thorvaldsen again when he comes to Denmark. Her brother Friedrich Münter, Ernst Schimmelmann, and many more have died. There are two boxes with linen in Thorvaldsen’s basement that he may give to Heinrich Keller’s wife, Clementina, if it can still be used. She would like four plaster busts and a box with marble fragments, which she and Ida Brun have collected, and which have been in one of Thorvaldsen’s workshops since 1810, to be shipped to Copenhagen. Constantin Brun has broken his thighbone, and the wound will not heal – he sends greetings. Thorvaldsen is her “dear friend”, and she prays that he will not arrive at Sophienholm too late.

See Original

Min beste Thorwaldsen!

Kiøbenhavn d 7 May 1833

og saa er det sandt ? og saa kommer De virkelig endnu engang til Deres fødeland ? og saa skal [vi] endnu engang have den Glæde at see Dem, at leve med Dem! Dyrebare Ven, jeg haver lidt saa længe, saa meget, og lider endnu saa aldeles uden Haab at blive helbredet i dette Liv, at ønsket at døe var mit eeneste! Men kun glaeder jeg mig dog til at leve med Dem, sikker paa altid at finde den samme i Dem – Men ak hvor mange vilde savne – min Broder!! Schimmelman, og saa mange andre fler. Min gode Ven De haver havt den Godhed til at give Huuslye i Deres huus Kielder til To Kaßer med gammelt Linnet: diße beder jeg Dem at overlevere til den gode Keller for at hans Cementina kunde betiene sig af hvad der duer endnu af det.
for det andet staaer der et Steds i et af Dere[s] Studier fiire Gipsbyster No 1 af Canova. No 2. af Angelica Kauffman. No 3. af Erckbispen af Tarant. No. 4 af Dem selv: lad dem blive indpakkede i en Kaße og have den Aere at følge til Fregatten med Deres udødelige Arbeider. Saa er der endnu en liden Kaße / nævnt Scatola i Fortegnelsen / med smaae Marmorfragmenter, som jeg og Ida havde samlet paa vore Spadseregange – lad det blive ompakket og følge med – og nu bliv ikke vred over min Dristighed beste Hans! Vi Skal holde saa meget af Dig her, og forkiele Dig saa vel, at Du skal glemme det altsammen. Den stakkels Ida / din Grethe / haver vaeret ulykelig siden hun forlod Florens, her kom hun, for at see den 5te Dag hendes Fader giøre et bedrøveligt Fald, som han brækkede Laarbeenet ved, som hos en olding paa 85 aar ei kunde Læges meer!! han hilser dem alt som Lerner, og just den gode Hanne som sidder hos mig.

Min dyrebare Ven – kom ei for sildig at de kan endnu see mig paa Sophienholm! Jeg omfavner Dem med det troe Venskab som De kiender.

Fr Brun Münter

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Archival Reference
m18 1833, nr. 51
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Plaster Casts, Other · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Portrait Busts, Contemporary Persons · Self-Portraits by Thorvaldsen · Sculptures by Other Artists · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Constantin Brun · Ida Brun · Antonio Canova · Giuseppe Capecelatro · Angelika Kauffmann · Heinrich Keller · Friedrich Münter · Ernst Schimmelmann
Works
Last updated 25.04.2017 Print