Back to M

Friedrich Münter

Biografien er under udarbejdelse.

Münter opholdt sig i Rom 1785-1787, hvor han traf Georg Zoëga, som blev hans nære ven, og med hvem han korresponderede i mange år efter sin hjemkomst.
I Rom mødte han også Stefano Borgia, hvis samling af koptiske manuskripter, Münter publicerede.

Münter var bror til Friederike Brun.

Han blev 1788 professor i teologi i København, og i 1808 biskop over Sjællands stift.

Portrættet til højre er udført af Christian Horneman 1826 og findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

References

  • Øjvind Andreasen: ‘Breve til Baron Herman Schubart’, in: Personalhistorisk Tidsskrift 11. Række, IV (1943), p. 1-48 og 77-118, (heri breve fra Münter).
  • Alexander Rasmussen og Øjvind Andreasen (ed.): Frederik Münter. Et Mindeskrift, I-VII, København 1925-44.
  • Tobias Fischer-Hansen: ‘Frederik Münter og hans rejse til Italien – med særlig henblik på hans erfaringer fra Sicilien’, in: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2007, København 2010, p. 90-106.
  • Tobias Fischer-Hansen: ‘Frederik Münter in Syracuse and Catania in 1786: Antiquarian legislation and connoisseurship in 18th century Sicily’, in: G. Giarrizzo & S. Parfumi (ed.): Percorsi multidisciplinari per la storia del collezionismo, Pisa & Rom 2009, p. 117-137.

Last updated 13.03.2015

Christian Horneman: Friedrich Münter, 1826

Friedrich Münter

1761-1830 Danish Bishop, historian, archaeologist
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in14 Doc.