Back to B

Stefano Borgia

Borgia var tilknyttet Kirkestatens missionskontor, Collegio di Propaganda Fide, også kendt som Propagandaen. Han var først sekretær 1770-1788, siden leder.

Georg Zoëga blev ansat ved institutionen. Herved kom han under Borgias beskyttelse, ligesom mange andre danske åndspersoner i Rom nød godt af Borgias hjælp som fx Friedrich Münter.

Thorvaldsens forbindelse til Borgia kendes p.t. ikke, men givet forholdet mellem Borgia og Zoëga, må billedhuggeren også have kendt ham. I Thorvaldsens samlinger findes en stor mængde afbildninger af genstande i Museo Borgiano, som Borgia grundlagde i sine fødeby Velletri, syd for Rom. En stor del af afbildningerne i Thorvaldsens samlinger stammer dog sandsynligvis fra Zoëga.
I Museo Borgiano fandtes en stor samling af koptiske manuskripter, som Zoëga skrev et katalog over.

Under den kortlivede romerske republik 1798 blev Borgia fængslet og udvist af Kirkestaten. Zoëga udvirkede da, at Borgia modtog økonomisk støtte fra Danmark som tak for hans virke for landet.

References

Last updated 12.01.2015

Stefano Borgia #

Stefano Borgia

1731-1804 Italian Cardinal, collector
Mentioned in2 Doc.