Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6228 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Se den generelle kommentar nedenfor.

Før 8.8.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

NN [+]

Modtagersted

Korvetten Galathea, Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Første halvdel af en fortegnelse over de af Thorvaldsens kunstværker, der skal sendes til København med korvetten Galathea i august 1833. Se anden halvdel af fortegnelsen her.

Se original

Nota degli Oggetti incassati

Grandezza delle cose

N.o d’ordine  
Osservazioni
Materia dell’Oggetto  
Longa
 
Largo
 
Grossa
      P.mi Once P.mi Once P.mi Once
1 Una Figura del Frontone Terracotta 6 10 3 7 2 =
2 altra Figura idem Gruppo di Una donna, ed Un bambino idem 5 8 3 2 1 10
3 idem idem 7 6 4 = 2 =
4 Gruppo del Vecchio e Giovane del Frontone, con un Pezzo del Bassorilievo e il Tubbia, e Pastorella con Nido di Amori idem 8 4 3 2 3 3
5 Cacciatore, due, B.i Ril:vi Uno Anacreonte Amore ed Amore il Leone idem 8 6 4 5 3 =
6 altra figura, Bassorilievo di Amore ed il Cane e Amore che tesse la Seta, e Giove Amore Idem 6 [x] [2] 9 4 5
7 S. Giovanni, il Bassori.vo dell’Imeneo, il Fauno, il Ganimede giuoca con Amore, Giove e Giunone, le Grazie che Anno legato Amore idem 7 8 5 9 3 =.
8 altra Figura, ed Un pezzo del Tubbia idem 8 =. 9 3 5 =
9 Gruppo delli due Putti idem 5 7 3 11 2 4
10 Gruppo di una Donna, ed un bambino: Cassa fatta a Cembolo idem 6 4 4 =. 2 8
11 altra Figura idem 4 7 4 7 3 10
12 altra Figura Cassa Fatta a Cembolo idem 8 = 2 10 3 6
13 Battistero Marmo 4 7 3 8 3 3
14 Angelo con la Conchiglia idem 7 6 4 6 5 10
15 Gruppo di Marte, e Amore idem 12 [x] 7 8 4 =.
16 due Busti: il Principe, e la Principessa di Danimarca idem 5 4 3 10 1 6
17 il Mercurio idem 8 6 5 = 3 =
18 Ganimede Calco idem 6 2 4 10 2 6
19 Altro Ganimede Calco idem 6 = 5 = 11 7
20 Bassori.vo del Battesimo di N.S. e quello della Communione delli Apostoli idem 12 = 6 = 7 =
21 La Figura di Lord Bÿron, con entro il Busto [sideskift] il Busto di Vernet, il Busto della Principessa di Danimarca, Un Busto Antico di Vittorio, ed un Bassorilievo di Terracotta Gessi 7 6 = 5 4 3
22 il Napoleone idem 4 9 3 9 2 3
23 = = = = = = = =
24 due Pezzi del Trionfo, cioé la Famiglia, e li tré Generali Marmo 12 6 6 = 2 =
25 due pezzi del Trionfo, la Cavalleria idem 15 4 6 6 2 3
26 idem del trionfo, la infanteria, ed il Bucefalo idem 8 2 6 = 2 =
27 idem il Fiume, ed il Generale Solo idm 6 5 6 = 2 =
28 Ganimede in Piedi idem 6 8 2 8 2 =
29 altro Ganimede in Piedi idem 6 8 2 8 2 3
30 parte d’avanti del Cavallo, con 7. Bassirilievi Antichi o sia il Sarcofago della Niobe, e Parte della Corsa delle Bighe Gessi 9 2 6 2 6 2
31 due pezzi del Trionfo, li due Arcieri, ed il pescatore Marmo 6 = 2 = 5 =
32 idem il Carro dell’Alesandro, e la Barca idm 10 3 5 = 2 2
33 = = = = = = = =
34 = =            
35 = =            
36 il Centauro, e Dejanira, il pezzo del Pastore del Trionfo Marmi 7 3 6 [x] 1 10
37 il Dietro del Cavallo, due pezzi delle Bighe Gesso [x] 6 9 5 6 6 1
38 Testa, e coda del Cavallo idem 7 2 6 = 2 =
39 due Tondi, uno Giove, e Nemis, altro Esculapio, Igia Marmo 4 3 4 3 3 =
40 idem, Ercole, ed Ebe, Minerva, e Prometeo idem 4 3 4 3 3 =
41 le Grazie B.o R.o il Solo Coperchio e stato fatto idem 6 = 5 = [=] =
42 le Gambe del Cavallo Gesso 7 = 5 = 3 =
44 tré Bassirilievi terracotta            
Generel kommentar

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 
  • Brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.
  • Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
  • Brev af 8.10.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.
  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1834, kat.nr. 205-242. Se også artiklen Kunstakademiets udstillinger #1834.

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

  • Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 205-211.
Arkivplacering
m18 1833, nr. 126
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, udført i terrakotta
Personer
George Gordon Byron · Caroline Amalie · Christian 8. · Napoleon 1. · Horace Vernet
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print