No. 6226 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Korvetten Galathea, Livorno

Afsenderinfo

Se den generelle kommentar nedenfor.

Før 8.8.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

NN [+]

Modtagersted

København eller Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Fortegnelse over de af Thorvaldsens kunstværker, der skal sendes til København med korvetten Galathea i august 1833. Med kortfattede værkbeskrivelser, værktype- og materialeangivelser, transportkassers længde, bredde og højde samt fragtpris.

Se original

Stato

delle Casse spedite in Danimarca dal Sig.e
Commendator Thorvaldsen
sulla Corvetta La Galatea di S.M. Danese


Nota delle Casse spedite in Danimarca dal Commendator Thorwaldsen degli oggetti, che contengono, e delle spese fatte in questa spedizione come segue

Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
1 Una figura del S. Gio: Batt.a in terracotta ,, ,, 6 10 3 7 2 ,, 4 48
2 Gruppo di una donna ed un bambino come sopra ,, ,, 5 8 3 2 1 10 3 84
3 Altro gruppo come sopra ,, ,, 7 6 4 ,, 2 ,, 6 28
4 Altro gruppo come sopra; bassi rilievi del Tobia e pastorella col nido di amori gessi ,, ,, 8 4 3 2 3 3 7 96
5 Cacciatore del frontone come sopra bassirilievi Anacreonte, ed amore col leone gessi ,, ,, 8 6 4 5 3 ,, 9 84
6 Altra figura del frontone, bassi rilievi amore ed il cane, amore che tesse le reti, giove ed amore ,, 6 ,, 2 9 4 6 7 74
7 S. Giovanni del frontone, bassi rilievi Imeneo, il Fauno, Ganimede ed amore, Giove e Giunone, le Grazie ed Amore gessi ,, ,, 7 8 5 9 3 0 10 78
8 Altra figura del frontone terra cotta, un pezzo del Tobia gesso 8 ,, 5 9 3 ,, 14 02
9 Gruppo delli due putti, frontone 5 7 3 11 2 4 6 04
10 Una donna col bambino, frontone 6 4 4 ,, 2 8 6 88
11 Altra figura del frontone t.a cotta 4 7 4 7 3 10 7 68
12 Altra figura come sopra ,, ,, 8 ,, 2 10 3 6 7 16
    83 0 47 ,, 34 ,, 92 90


Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
                92 70
13 Il Battistero in marmo ,, ,, ,, 4 7 3 8 3 3 6 09
14 Angelo con la conchiglia ,, id ,, 7 6 4 6 5 10 32 25
15 Gruppo di Marte ed amore ,, id ,, 12 ,, 7 8 4 ,, 45 18
16 Busti del Pr.pe e della Pr.pessa di Danimarca ,, id ,, 5 4 3 10 1 6 3 91
17 Mercurio ,, ,, ,, ,, ,, id ,, 8 6 5 ,, 3 ,, 18 57
18 Ganimede colco ,, ,, ,, ,, id ,, 6 2 4 10 2 6 10 82
19 Altro simile ,, ,, ,, ,, id ,, 6 ,, 5 ,, 2 7 10 82
20 Bassorilievo del Battesimo di Gesù, e quello della comunione degli Apostoli ,, ,, id ,, 12 ,, 6 ,, 2 ,, 24 80
21 Lord Byron, Busto di Vernet, quello della Pr.pessa di Danimarca, uno antico, ed un bassorilievo ,, gesso 7 6 5 ,, 4 3 11 94
22 Napoleone ,, ,, ,, ,, ,, id ,, 4 9 3 9 2 3 3 68
23 Due pezzi del fregio ,, ,, Marmo 9 6 6 2 2 2 22 43
24 Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, 12 6 6 ,, 2 ,, 28 75
25 Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, 15 4 6 6 2 3 33 27
26 Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, 8 2 6 ,, 2 ,, 18 59
27 Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, 6 5 6 ,, 2 ,, 12 41
28 Ganimede in piedi ,, ,, ,, id ,, 6 8 2 ,, 2 ,, 5 97
#                  
30 Parte davanti del cavallo con 7 bassorilievi antichi ,, ,, gesso 9 6 6 2 6 2 24 18
31 Due pezzi del fregio ,, ,, ,, marmo 6 ,, 5 ,, 2 ,, 10 33
32 Altri due pezzi del medo ,, id 10 3 6 ,, 2 2 19 80
#                  
29 Replica del Ganimede ,, ,, ,, id 6 8 2 8 2 3 5 97
33 Figura del frontone terracotta [diverse] 9 7 5 6 1 11 9 98
    175 1 107 3 58 1 452 44


Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
  Riporto - - - - - - 452 44
34 Due pezzi del fregio ,, ,, Marmo 12 ,, 6 ,, 2 2 26 70
35 Altri due pezzi ,, ,, id 13 ,, 6 ,, 2 3 28 31
36 Basso rilievo del centauro e Dejanira con un pezzo del fregio 7 3 6 ,, 1 10 12 26
37 La parte di dietro del cavallo con due bassirilievi ,, ,, gesso 6 9 5 6 6 1 19 12
38 Testa e coda del cavallo ,, id ,, 7 2 6 ,, 2 ,, 9 94
39 Bassi rilievi tondi, Giove, e Nemesi, Esculogrio, ed Igia ,, marmo 4 3 4 3 3 ,, 4 05
40 Id. Ercole, ed Ebe; Prometeo e Minerva 4 3 4 3 3 ,, 4 05
41 Le grazie basso rilievo ,, ,, id ,, 6 ,, 5 ,, 1 ,, 3 88
42 Le gambe del cavallo ,, ,, gesso 7 ,, 5 ,, 3 ,, 8 64
43 Stampe diverse ,, ,, ,, ,, ,, 3 9 2 9 2 6 4 18
44 Trè bassi rilievi ,, ,, terracotta 3 10 3 1 1 3 2 04
45 Pezzo di sotto della Principessa di Danimarca ,, ,, gesso ,, 5 3 3 5 2 7 4 56
46 Pezzo di sopra ,, ,, ,, ,, id ,, 4 5 3 3 2 ,, 3 20
47 Quadri diversi ,, ,, ,, ,, ,, ,, 8 3 6 ,, 1 ,, 6 98
48 Pezzo di sotto di S. Gio: Batt.a ,, id 5 9 4 7 3 1 7 20
49 Pezzo di sopra ,, ,, ,, ,, ,, id ,, 4 5 3 3 2 ,, 3 20
50 Donna e bambino del frontone id ,, 5 9 4 1 2 6 6 20
51 Figura appoggiata ,, id ,, ,, id ,, 7 10 4 4 2 ,, 6 24
52 Altra figura ,, ,, id ,, ,, id ,, 7 3 3 7 2 2 6 28
53 Figura del cacciatore id, ed un piccolo busto ,, ,, ,, ,, ,, 6 6 4 6 3 6 6 72
54 Pezzo di sotto di un gruppo del front=                
    175 1 107 3 58 1 452 44


Numero delle casse  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
  Riporto             626 19
  tone due pezzi d’ornati un basso rilievo antico, sedici mani, e quattro piedi ,, gesso 6 5 5 11 3 2 9 52
55 Pezzo di sopra id ,, ,, ,, ,, id ,, 4 11 3 5 2 ,, 5 26
56 Donna a putto id ,, ,, ,, ,, id ,, 6 6 4 6 2 9 6 28
57 Bassorilievo di Apollo colle muse, e le grazie ,, ,, ,, marmo 7 9 3 9 ,, 10 4 53
58 Busti dei conjugi Schubart, un piccolo busto di un vecchio ,, id ,, 8 3 2 5 1 9 4 57
59 Busto di Molcke ,, ,, ,, id 3 11 2 4 1 9 2 22
60 Monumento della Schubart ,, id 4 8 2 9 3 ,, 3 85
61 Tondi della notte, e del giorno id 4 ,, 4 ,, 1 2 4 40
62 Pezzi del frontone laterali, bozzetto di Achille e Pentasilea ,, gesso 6 6 3 8 1 8 4 32
63 Parte del piedistallo della colonna Trajana, un pezzo del cornicione del sud.o piedistallo, ed altro id 6 6 6 ,, 2 ,, 8 90
64 Pezzi del basso-rilievo di Villa Albani, ritratto fatto da un danese ritratto del Sigr Thorwaldsen, un elmo del 500 una mano, ed un ginocchio ,, ,, ,, 8 6 3 ,, 5 ,,    
65 Due altri pezzi del bassorilievo di Villa Albani il festone del Pantheon un frammento antico, una gamba di putto, ed altro ,, ,, 5 2 4 8 3 ,, 7 96
    75 1 46 5 28 1 698 84


Ristretto

Importo per le casse ,,
Spese per la spedizione ,,
Spese per l’incassatura, e l’imbarco del Salvatore a Carrara ,,
698
42
96
–––
838
84
90
60
–––
34
Generel kommentar

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 
  • Brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.
  • Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
  • Brev af 8.10.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

  • Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 205-211.
Arkivplacering
m34, nr. 41
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, udført i terrakotta
Personer
George Gordon Byron · Caroline Amalie · Christian 8. · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Horace Vernet
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print