Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6256 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

1.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

En underretning om, hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der er kommet til København med korvetten Galathea.

Se original

‒ Efterat Corvetten Galathea var ankommen hertil med vor Thorvaldsens før omtalte Arbejder og flere Kunstsager, have Vedkommende, til hvem disse Skattes Modtagelse var betroet, affattet en Fortegnelse over Samme, der afgiver følgende Resultat: A) Arbejder i Marmor: a) Statuer: Christus (til Metropolitankirken); Daabens Engel (Døbefond); Mars og Amor (colossal Gruppe); Merkur; En Døbefond; Den knælende Ganymed (2 Exemplarer); Den staaende Ganymed (2 Expl.); b) Basrelieffer: Jesu Daab og Nadverens Indstiftelse (modellerede i Kjøbenhavn i 1819 og 20 og bestemte til Metropolitankirken); 19 Stykker af Friesen: Alexanders Triumphindtog i Babylon (bestemt til Christiansborg Slot); Nessus og Deianira; Jupiter og Nemesis, Æsculap og Hygæa, Herkules og Hebe, og Minerva og Prometheus (en Gjentagelse af de 4 runde Basrelieffer, der findes paa Christiansborgs Slots Facade); Basrelieffet Gratierne; Musernes Dands paa Helikon; Monument over Baronesse Schubart; Natten og Dagen; c) Büster, 6 i Tallet. ‒ B) Arbejder, som ikke ere udførte i Marmor: Johannes den Døber, der prædiker i Ørkenen, Fronton til Metropolitankirken (terra cotta); En anden Fronton (i do.); Basreliefferne: Tobias; Anakreon og Amor; En Hyrdinde med en Amorin-Rede; Amor med Løven; Amor karesserer en Hund; Amor filerer et Næt for at fange Psyche; Jupiter dicterer Amor Love; Hymen og Amor; En gammel Satyr lærer en ung Faun at blæse Fløjte; Ganymed og Amor spille Tærninger; Amor beder Jupiter og Juno om at Rosen maa være den skjønneste blandt Blomsterne; Gratierne der have fanget Amor; samt 6 andre ubenævnte Basrelieffer; Gruppen: Achilles og Penthiselea; 8 Büster i Gibs; Hesten til Poniatowskys Monument, i Gibs; Statue i Gibs af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia; 14 Figurer i Gibs (Gjentagelse af Frontonen til Metropolitankirken); et betydeligt Antal Antiker og Afstøbninger efter Antiker; og 4 store Gibsafstøbninger fra Museet i Neapel til det kgl. Kunstakademie. Foruden disse Kunstsager har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunch, Küchler o. Fl.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 234. 1833.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Dagen 1.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Danmarksopholdet 1819-20 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Albert Küchler · Józef Poniatowski · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.04.2017 Print