No. 6227 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Korvetten Galathea, Livorno

Afsenderinfo

Se den generelle kommentar nedenfor.

Før 8.8.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

NN [+]

Modtagersted

København eller Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Fortegnelse over de af Thorvaldsens kunstværker, der skal sendes til København med korvetten Galathea i august 1833. Med kortfattede værkbeskrivelser, værktype- og materialeangivelser, transportkassers længde, bredde og højde samt fragtpris.

Se original

Nota

delle casse spedite in Danimarca dal Comm.r Thorwaldsen, degli oggetti, che contengono, e delle spese fatte in questa spedizione –.

Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
1 Una figura del frontone di S. Gio: Battista in terra cotta 6 10 3 7 2 ,, 4 80
2 Gruppo di una donna, ed un bambino come sopra 5 8 3 2 1 10 3 84
3 Altro gruppo come sopra 7 6 4 ,, 2 ,, 6. 28
4 Altro simile, bassirilievi del Tobia, e pastorella col nido di amori in gesso 8 4 3 2 3 3 7 96
5 Cacciatore del frontone come sopra, bassirilievi Anacreonte, ed amore col leone in gesso 8 6 4 5 3 ,, 9 84
6 Altra figura del frontone come sopra, bassirilievi amore ed il cane, amore che tesse le reti, Giove ed amore 6 ,, 2 9 4 6 7 74
7 S. Giovan Batta del frontone in terra cotta, Imeneo, il fauno, Ganimede ed amore, Giove e Giunone, le grazie ed amore, bassirilievi in gesso 7 8 5 9 3 0 10 78
8 Altra figura del frontone in terra cotta, un pezzo del Tobia gesso 8 ,, 5 9 3 ,, 14 02
9 Gruppo delli due putti frontone 5 7 3 11 2 4 6 04


Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
10 Una donna col bambino, frontone 6 4 4 ,, 2 8 6 88
11 Altra figura del frontone in terra cotta 4 7 4 7 3 10 7 68
12 Altra figura come sopra 8 ,, 2 10 3 6 7 16
13 Il battistero in marmo 4 7 3 8 3 3 6 09
15 Gruppo di marte ed amore marmo 12 ,, 7 8 4 ,, 45 18
14 Angelo con la conchiglia ,, marmo 7 6 4 6 5 10 32 25
16 Busti della principessa e del Principe di Danimarca ,, marmo 5 4 3 10 1 6 3 91
17 Mercurio ,, ,, ,, ,, ,, id 8 6 5 ,, 3 ,, 18 57
18 Ganimede giacente ,, ,, ,, id 6 2 4 10 2 6 10 82
19 Altro simile ,, ,, ,, ,, id 6 ,, 5 ,, 2 7 10 82
20 Bassorilievo del Battesimo di Gesù Cristo, e quello della Comunione degli Apostoli ,, ,, ,, ,, ,, ,, id 12 ,, 6 ,, 2 ,, 24 80
21 Lord Byron, busto di Vernet, quello della Principessa di un busto antico in marmo, ed un bassorilievo di gesso 7 6 5 ,, 4 3 11 94
22 Napoleone ,, ,, ,, ,, ,, Gesso 4 9 3 9 2 3 3 68
23 Due pezzi del fregio ,, ,, marmo 9 6 6 2 2 2 22 43
24 Altri due pezzi del medesimo ,, id 12 6 6 ,, 2 ,, 28 75
25 Altri due pezzi del med.o ,, id 15 4 6 6 2 3 33 27
26 Altri due pezzi del med.o ,, id 8 2 6 ,, 2 ,, 18 59
27 Altri due pezzi del med.o ,, id 6 5 6 ,, 2 ,, 12 41
28 Ganimede in piedi ,, ,, id 6 8 2 ,, 2 ,, 5 97
29 L’istesso ,, ,, ,, ,, ,, id 6 8 2 8 2 3 5 97
30 Parte davanti del cavallo con sette bassirilievi antichi ,, ,, gesso 9 6 6 2 6 2 24 18


Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
31 Due pezzi del fregio ,, ,, ,, marmo 6 ,, 5 ,, 2 ,, 10 33
32 Altri due pezzi del med.o ,, ,, id 10 3 6 ,, 2 2 19 80
33 Figura del frontone in terra cotta [diverse] 9 7 5 6 1 11 9 98
34 Due pezzi del fregio ,, ,, ,, marmo 12 ,, 6 ,, 2 3 26 70
35 Altri due pezzi del med.o ,, ,, ,, id 13 ,, 6 ,, 2 2 28 31
36 Basso rilievo del centauro, e Dejanira con un pezzo del fregio 7 3 6 ,, 1 10 12 26
37 La parte di dietro del cavallo con due bassirilievi di gesso 6 9 5 6 6 1 19 12
38 Testa, e coda del cavallo gesso 7 2 6 ,, 2 ,, 9 94
39 Bassi rilievi tondi Giove, e Nemesi, Esculapio ed Igia marmo 4 3 4 3 3 ,, 4 05
40 Bassi rilievi Ercole, ed Ebe, Prometeo, e Minerva 4 3 4 3 3 ,, 4 05
41 Le grazie basso rilievo, marmo 6 ,, 5 ,, 1 ,, 3 88
42 Le gambe del cavallo ,, gesso 7 ,, 5 ,, 3 ,, 8 64
43 Diverse stampe 3 9 2 9 2 6 4 18
44 Trè bassi rilievi di terra cotta 3 10 3 1 1 3 2 04
45 Pezzo di sotto della Principessa di Danimarca in gesso 5 3 3 5 2 7 4 56
46 Pezzo di sopra 4 5 3 3 2 ,, 3 20
47 Quadri diversi 8 3 6 ,, 1 ,, 6 98
48 Pezzo di sotto di S: Gio: Batta ,, gesso 5 9 4 7 3 1 7 20
49 Pezzo di sopra 4 5 3 3 2 ,, 3 20
50 Donna e bambino del frontone ,, id 5 9 4 1 2 6 6 20
51 Figura appoggiata ,, id ,, id 7 10 4 4 2 ,, 6 24
52 Altra figura ,, ,, id ,, id 7 5 3 7 2 2 6 28
53 Figura di un cacciatore ed un piccolo busto 6 6 4 6 3 6 6 72


Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmi oncie palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
54 Pezzo di sotto di un gruppo del frontone, due pezzi d’ornati, un bassorilievo antico, sedici mani, e quattro piedi ,, ,, gesso 6 5 5 11 3 2 9 52
55 Pezzo di sopra del med.o gruppo id 4 11 5 5 2 ,, 5 26
56 Donna e putto parimenti del front.e 6 6 4 6 2 9 6 28
57 Bassorilievo di apollo colle muse e le grazie in marmo 7 9 3 9 ,, 10 4 53
58 Busti dei conjugi Schubart, un piccolo busto di un vecchio 8 3 2 5 1 9 4 57
59 Busto di Molcke 3 11 2 4 1 9 2 22
60 Monum.o della Schubart 4 8 2 9 3 ,, 3 85
61 Tondi della notte e del giorno 4 ,, 4 ,, 1 2 4 40
62 Pezzi laterali del frontone, bozzetto di Achille, e Pentasilia 6 6 3 8 1 8 4 32
63 Parti del Piedistallo della colonna trajana, con pezzo del cornicione, ed altro in gesso 6 6 6 ,, 2 ,, 8 90
64 Pezzi del bassorilievo di Villa Albani, ritratto fatto da un Danese, ritratto del comm: Thorwaldsen, un elmo del 500, una mano, ed un ginocchio 8 6 3 ,, 5 ,,    
65 Due altri pezzi del Basso rilievo di Villa Albani, il festone del Pantheon, ed altro 5 2 4 8 3 ,, 7 96
  N.B. Oltre le spese delle casse notate partitamente vi sono S. 42.92 per la spedizione e S. 96:60 pel Salvatore spedito da Carrara.                
Generel kommentar

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 
  • Brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.
  • Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, Syvende Aargang. No. 190. 1833.
  • Brev af 8.10.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

  • Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 205-211.
Arkivplacering
m18 1833, nr. 125
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
George Gordon Byron · Caroline Amalie · Christian 8. · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Horace Vernet
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print