Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10240 af 10318
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

Sandsynligvis omkring 1850 [+]

Dateringsbegrundelse

Dokumentet er udateret, men er højst sandsynlig skrevet i forbindelse med forberedelserne til Thieles anden firbinds-biografi om Thorvaldsen, der udkom 1851-56. I sin første biografi omtaler Thiele Thorvaldsens rejse fra København til Rom i 1820 i bindet fra 1832, men her har han ikke samme detaljerede oplysningsgrad om rejsen, som det er tilfældet i dette dokument. Han må da i mellemtiden have skaffet sig adgang til andre kilder, hvis oplysninger indgik i bind III, der udkom 1854.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thieles notat om Thorvaldsens rejse til Rom august-december 1820.

Se original

Thorvaldsens Reise fra Kiøbenhavn til Rom
1820.

Onsdag
d. 10 Aug. 1820 Afskedsaudients hos Fr. VI modtog en Gulddaase
d. 11 om Morgenen Pontpp afreist. Følge fra Vesterport til Roeskilde Kro. Hoyer og Hornbech i Kiøge. Ankomst om Aftenen til Gisselfeldt.
12. Paa Gisselfeldt. Trolovelse mlm. Comtessen og Hertug af Aug.
13. Gisselfeldt, Th. modelerer Comtessens Buste, reiser om Aftenen til Nysø med Grev Dannesk.
Søndag 14. reiser med Grev Dannesk. til Møen. Nordfäldt. Thor. modelerer Grev Dannesk’s Buste.
15. Touren om paa Møen. Liselund. Klinten.
16. Indbydes af Dr. Estrup til at logere paa Klintholm i Nat og at giøre Aftale om et Monument for Scavenius.
17. Formodentlig hos Scavenius paa Klintholm.
18. afreise fra Nordfeldt til Falster over Grønsund. Ankommer om Aftenen paa Søholt hos Khr. Bertouch.
19. paa Søholt.
20. er fra Søholt til Middag hos Oberstleutnt Wichfeld paa Engestofte, nærved Søholt. Om Aftenen reiste han fra Søholt til Pederstrup for at besøge Greve (Chr.?) Reventlow
Søndag 21. kiørte fra Pederstrup med Grev Reventlow til besøg hos Biskop Bøyesen, derfra til Juellinge hos Grev Fries og tilbage til Pederstrup.
22 paa Pederstrup.
23. reiste fra Pederstrup tilbage til Søholt
24. Søholt. Om Aftenen til Nysted og ombord i Chaloppen Mercurius Skipper Jens Løye. Uveir etc.

d. 25 Aug. Lander i Rostock.
26. – begiver sig paa Reisen til Berlin
27
Søndag 28
29. Ankommer til Berlin Kongen er fraværende. Rauch og flere bekendte.
30.
31.
1 Sept.
2. Sept.

Berlin
3 – følges af Kunstnerne til Potsdam
Søndag 4
5
6 Ankommer i Dresden Dahl m.fl. Fest[?] hos Mathæi (Kiøbenhs Skilderie 1820 No 83)
7
8
9 Indbydes til en Forelæsning af Böttiger.
10
Søndag 11
12. Sept. Afreise fra Dresden
13.
14.

Paa Reisen til Breslau
15. Ankommer til Breslau og bliver Dagen over hos H. Steffens.
d. 16 Sept. Afreise fra Breslau
– 17.
Søndag – 18.

paa Reisen til Warschau

19 Ankom til Warschau forestilles Kaiser Alex
20
21
22
23
24 Ophold i Warschau Ønsker at model[l]ere Keiser Portr.
26 Forhandlinger ang. Poniatowskys Monument og
27 ang. Monument for Copernicus m. m.
28
29
30 Contract ang. Copernicus Monument afsluttes.
31 Sept
1 Octob. Capo d’Istria at Kaiseren vil sidde for ham en Dag i denne Uge
M 2
Tirsd 3
Ons 4 Oct Brev fra Capo d’Istria
Torsd 5 Keiseren sidder første g for Thor. denne Morgen mellem 10 – 11.
Fre 6
Lør 7
Søndag 8
Mand 9
Tirsd 10
Onsd 11
Torsd 12
Fred 13.
Løverd 14 Billet fra Capo d’Istria, at Alex’s Buste fuldført. Brev fra Capo d’Istria med en Ring
Søndag 15.
Mandag 16 besøger et Museum med Grev Ossalinsky. Hofbal om Aftenen
Tirsdag 18
Onsdag 18
Tord. 19 Contract ang Poniatowsky’s Monument
Fred 20.
Lørd. 21. Afreise fra Warschau med Pontopp. og Paul Malinsky
Sønd 22 paa Reise til Krakau
23 Ankomst til Krakau. I Theatret
24 Udflugt til Biergværket Wieliczka, Saltværk 2 Miil fra Krakau
25 (Potoch’s Monument)
26 Vognen repareres. Concert
27
28 Afreise fra Krakau til Osterau
Søndag 29 Paa Reisen til Troppau
30. Ankomst i Troppau. Congressen forsamlet. Keiser Frantz. Fyrst Metternich.
Tirsdag 31. Bestilling paa Fyrst Schwarzenbgs. Monument
1. Nov i Theatret
2. Afreise fra Troppau
3. paa Reisen til Wien
4
Søndag 5 Nov. Ankomst til Wien Hotel Erzherzog Carl
6
7
8 Indstyrtning i Studiet i Rom
9.
10.
11.
Søndag 12
13
14 besøger det Lichtensteinske Galeri
15.
16.
17. besøger de Harrachske, Schönborgske og Frischisk Galerier
18. besøg i Schönbrunn. Om Aftenen i Theatret
Sønd 19. i Theatret
20

21
22
23
I disse Dage faaer Fyrst Esterhazy Efterrretning at der er skeet en Indstyrtning i Studiet
han meddeler Thorv. dette. Francisca har erfaret at det er Hyrdedreng og Amor
hvilket har staaet i de romerske Aviser.
24 i St Stephanstaarnet. Om Aftenen i Theatret.
25
Søndag 26. Afreiser fra Wien til Neustadt
27 (Synsforretning ang. et Monument for Graf v. Kinsky (See Brev fra Brev fra Sartorius Wien 25. Nov.)
28. Meerzuschlag.
29. Kraubach.
30. Villach
1 Dec til Udine
2 – Fra Udine over Pordonone og Treviso til Mestre.
Søndag 3 – Ankomst til Venedig
4
5
i Venedig

6. reiser over Mestre til Padua
7. fra Padua til Verona. Amphitheatret og nogle Kirker
8. fra Verona til Mantua, saa et Antikgalleri
9. fra Mantua over Modena til Bologna
Søndag 10. fra Bologna over Faenza til Forli
11. fra Forli over Casena og Rimini til S. Catolica
12. fra S. Catolica over Pesaro, Fano til Aqua Lagno
13 fra Aqua Lagno til Nocera
14. fra Nocera over Foligno, Spoleto til Terni. Vandfaldet.
15. fra Terni over Ciocta Castelana til Nepi
Løverdag 16 fra Nepi over Baccano, La Storta, Pontemolle til Rom.

(28 Dec. De tydske Kunstnere Fest i Fiano – Prinds Christian tilstede) (Kiøbhs Skilder. 1821 No36)

Generel kommentar

Dette dokument er Thieles notat over Thorvaldsens rejse fra København til Rom, august-december 1820. Notatet må være skrevet som forberedelse til tredje bind af Thieles anden biografi om Thorvaldsen, Thiele III, der udkom 1854, og hvor rejsen til Rom i 1820 omtales med brug af de informationer, der optræder i dette dokument.


I sin første firbinds-biografi omtaler Thiele også Thorvaldsens rejse fra i 1820 i bindet fra 1832, men her har han ikke samme detaljerede oplysningsgrad om rejsen, som det er tilfældet i dette dokument. Han må da i mellemtiden have skaffet sig adgang til en anden kilde, der ligger til grund for dette notat.

Thiele nævner selv, Thiele III, p. 87, at han havde læst den rejsejournal, som Thorvaldsens rejsefælle Simon Christian Pontoppidan efterlod. Nærværende dokument er derfor højst sandsynlig Thieles notater fra gennemlæsningen af netop denne dagbog.

Arkivplacering
m30 I, nr. 25
Thiele
Thiele III, p. 87.
Emneord
Fest 28.12.1820 i anledning af Thorvaldsens tilbagevenden til Rom · Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820 · Nysø · Rejsebeskrivelser · Rejsen til Rom, august-december 1820
Personer
Alexander 1. · Frederik Julian Christian von Bertouch · Karl August Böttiger · Ioannis Antoniou Capodistrias · Franziska Caspers · Christian 8. · Christian Carl Friedrich August · J.C. Dahl · Conrad Danneskiold-Samsøe · Louise Danneskiold-Samsøe · Nicolaus Esterházy · H.F.J. Estrup · Frans 1. · Frederik 6. · Christian Hornbech · C.F. Høyer · Jens Løye · Paweł Maliński · Friedrich Matthäi · Clemens Metternich · Wiktor Maksymilian Ossolinski · Józef Poniatowski · Simon Christian Pontoppidan · Włodzimierz Potocki · Christian Daniel Rauch · Christian Ditlev Reventlow · Franz Ludwig Sartorius · Heinrich Steffens · Bertel Thorvaldsen · Henning Wichfeld
Værker
Sidst opdateret 06.06.2020 Print