Før 8.8.1833

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Se den generelle kommentar nedenfor.

Modtager

NN

Modtagersted

Korvetten Galathea, Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

Resumé

Anden halvdel af en fortegnelse over de af Thorvaldsens kunstværker, der skal sendes til København med korvetten Galathea i august 1833. Se første halvdel af fortegnelsen her.

Dokument

Seconda Spedizione

N.o d’ordine  
Osservazioni
Materia dell’Oggetto  
Longa
 
Larga
 
Alta
      P.mi Once P.mi Once P.mi Once
23 BassorilievoI delli Sonatori, ed un pezzo delle pecore Marmo 9 6 6 2 2 2
33 B.o R.oII del Frontone, pezzo di mezzo, ed il pezzo ultimo del Trionfo, rappresentante in Chiarissimo Sig. Torvaldsen, il Conte SommarivaIII, il Busto del Sig. CanovaIV, il Bozzetto della DanzatriceV Gesso 9 8 5 6 1 10
34 B. R.oVI delli Doni, dei Cavalli Marmo 12 = 6 = 2 1
35 idemVII del leone, e la Tigre, e astronomi, e l’Elefante Idem 13 = 6 = 2 3
43 StampeVIII Carta 3 9 2 9 2 6
45 Pezzo di sotto della Principessa di DanimarcaIX Gesso 5 3 3 5 2 7
46 idem di SopraX Idem 3 11 3 = 2 =
47 Quadro CassaXI fatta dal Sig. Giovacchino Ferrari Quadro            
48 Pezzo di SottoXII del S. Giovanni Btta: Gesso 5 9 4 7 3 1
49 di Sopra del Sud.oXIII id 4 5 3 3 2 =
50 Donna e bambinoXIV del Frontone id 5 9 10 10 2 6
51 Figura appoggiataXV dal Frontone id 7 10 4 4 2 =
52 altra figuraXVI idem id 7 3 3 7 2 2
53 Figura del CacciatoreXVII Idem un Bustino di PetrichXVIII id 6 6 4 6 3 6
54 pezzo di sotto del GruppoXIX idem, due pezzi d’ornatiXX, un B.o R.o AnticoXXI, N.o16. mani, N.o 4. piediXXII id 6 5 5 11 3 2
55 Pezzo di Sopra del Sud.o gruppoXXIII id 4 11 3 5 2 =
56 Donna e PuttoXXIV, Cassa fatta a Cembolo id 6 6 4 6 2 9
57 B.o R.o Apollo, le Muse, e le GrazieXXV Marmo 7 9 3 9 2 10
58 Busto del Barone, e la Baronessa SiubartXXVI. e un piccolo busto di VecchiaXXVII idem 8 3 2 5 1 9
59 altro busto del Sig [med anden pen] MolckeXXVIII   3 11 2 4 1 9
60 Monumento dello ScubartXXIX fatto a Cembalo Marmo 4 8 2 9 3 =
61 Tondi della NotteXXX, e il GiornoXXXI idem 4 = 4 = 1 2
62 li due pezzi laterali del FrontoneXXXII, e il Bozzetto dell’Acchille e PantasileaXXXIII idem 6 6 3 8 1 8
63 parte del Piedistallo della Colonna TrajanaXXXIV, ed un pezzo del Cornicione del Sud.o PiedistalloXXXV. N.o 6. Braccetti di Putto, N.o 3 manine di Putto, N.o 1 Piedino, N.o 4. mani formate dal vero, N.o 2. pezzi d’ornato, N.o 2. Bassirilievi Sagri Gessi 8 6 6 = 2 =
64 due pezzi del Bassorilievo di Villa AlbaniXXXVI, un RitrattoXXXVII fatto da un Danese, il RitrattoXXXVIII del Chiarissimo Sig.r Torvaldsen, un Elmo del Cinque centoXXXIX, una ManoXL ed un ginocchioXLI dal vero Gessi 8 6 3 = 5 =
65 due altri pezzi del B.o R.o della Villa AlbaniXLII, il Festone del PanteonXLIII in due pezzi, un B.o R.o di Centauri, e SileniXLIV in due pezzi, una Cassetta di Cugeri, ed un involto di colori. un Frammento Antico d’AntibraccioXLV, ed una gamba di PuttoXLVI Gessi 5 2 4 8 3 =

Generel kommentar

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m18 1833, nr. 127

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, november 1803 - januar 1804, inv.nr. A212
A219 Herman Schubart, Tidligst juni 1805 - marts 1806, inv.nr. A219
A220 Jacqueline Schubart, august 1805 - marts 1806, inv.nr. A220
A901 Natten, Tidligst 1815, inv.nr. A901
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A902 Dagen, Tidligst 1815, inv.nr. A902
A704 Gravmæle over Jacqueline Schubart, 2.7.1814, inv.nr. A704
A777 Achilleus med den døde Penthesilea, Antagelig 1801, inv.nr. A777
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, Antagelig 1822, inv.nr. A316
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, Tidligst 1.1.1818 - Senest 1825, inv.nr. A738
A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A455 Amor og Hymen spinder livets tråd, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A455
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A112 Dåbens engel, knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112
A873 Merkur som Argusdræber, 21.3.1819 - 1822, inv.nr. A873
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A125 Hesten til Józef Poniatowski, 1822 - 1823, inv.nr. A125
A613 Gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, Tidligst juni 1828 - Senest august 1828, inv.nr. A613
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A425
A376 Amor som gratiernes fange, Tidligst juni 1831 - Ultimo 1831, inv.nr. A376
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558
A854 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1820 - Senest 1830, inv.nr. A854
A480 Deianira bortføres af Nessus, Tidligst 1814, inv.nr. A480
A252 Napoleon Bonaparte, Antagelig 1830, inv.nr. A252
A415 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A415
A6 Mars og Amor, Senest 27.5.1833 - Antagelig senest 1862, inv.nr. A6
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A324 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, Antagelig 1810 - 1828, inv.nr. A324
A395 Amor og Ganymedes kaster terninger, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A395
A132 George Gordon Byron, Tidligst maj 1831, inv.nr. A132
A392 Amor skriver Jupiters love, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A398
A321 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig tidligst 1829 - Senest 1840, inv.nr. A321
A353 Pan og en satyr, Antagelig tidligst juni 1831 - Senest august 1831, inv.nr. A353
A399 Amor og en sommerfugl, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A399
A322 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig tidligst 1829 - Senest 1840, inv.nr. A322
A416 Amor hos Anakreon, Vinteren, Tidligst 1823, inv.nr. A416
A390 Amor på løvens ryg, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A390
A394 Amor, Jupiter og Juno, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A394
A323 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, Antagelig tidligst 1829 - Senest 1840, inv.nr. A323
A884 Horace Vernet, Antagelig 1832, inv.nr. A884
B190 Norsk landskab, Marumfoss, 1833, inv.nr. B190
A778 Danserinde, Antagelig senest 1817, inv.nr. A778
A341 Musernes dans på Helikon, 1816, inv.nr. A341

Kommentarer

 1. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 2. Ad nr. 33. Da kasse nr. 1-12 rummer de i alt 12 terrakotta-figurer og figurgrupper til frontonen Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirke, skal kunstværket i kasse 33 måske snarere identificeres som en del til frontonen Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.
  Kilde: Kjøbenhavnsposten, 22.2.1834 og Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 227.

 3. Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, gipsafstøbning, jf. A738, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 4. Antagelig gipsafstøbning efter Antonio Canovas selvportrætbuste, Museo di Roma, inv.nr. MR 1468.

 5. Muligvis Danserinde, 1817, originalmodel, A778, eller Bacchantinde, 1817, originalmodel, Nysø33.
  Denne fremgår kun af fortegnelse m18 1833, nr. 127.

 6. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 7. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 8. Disse trykte bøger, manuskripter eller kobberstik er endnu uidentificeret.

 9. Underdelen af portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 10. Overdelen af portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 11. Denne maleri-kasse, udført af Thorvaldsens assistent, den italienske billedhugger Giovacchino Ferrari, indeholdt sandsynligvis malerier af danske kunstnere i Rom, jf. avisen Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833 (“Endelig har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunck, Küchler o. fl.)”).

  Kunstakademiets udstillingsfortegnelse af 1834 kan bruges til en nærmere identifikation af de kunstnere, der boede i Rom og som havde sendt værker hjem med korvetten Galathea, nemlig:

  Kassen indeholdt sandsynligvis også:

 12. Ad nr. 48. Underdelen af Johannes Døberen, A59, gipsafstøbning, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 13. Ad nr. 49. Overdelen af Johannes Døberen, A59, gipsafstøbning, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 14. Ad nr. 50. En mor med sin søn, gipsafstøbning, A62, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 15. Ad nr. 51. En ung mand, gipsafstøbning, A60, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 16. Ad. nr. 52. En dreng, gipsafstøbning, A65, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 17. Ad nr. 53. En jæger, gipsafstøbning, A67, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 18. Ad nr. 53. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 19. Ad nr. 54. Underdelen til En søn med sin far, gipsafstøbning, A61, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 20. Ad nr. 54. Disse to stykker, antagelig antikke, ornamenter er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 21. Ad nr. 54. Dette antikke relief er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 22. Ad nr. 54. Disse seksten hænder og fire fødder, antagelig fragmenter af antikke skulpturer, er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 23. Ad nr. 55. Overdelen til En søn med sin far, gipsafstøbning, A61, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 24. Ad nr. 56. En mor med sit barn, gipsafstøbning, A69, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 25. Musernes dans på Helikon, marmorversion, jf. A341.

 26. Herman Schubart, marmorversion, A219

  og

  Jacqueline Schubart, marmorversion, A220.

 27. Ad nr. 58. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 28. Sandsynligvis Adam Gottlob Detlef Moltke, marmorversion, Kunsthalle zu Kiel, inv.nr. Pl 56, jf. A212.
  Skrivefejlen i fortegnelsen medførte, at busten endnu var uidentificeret, da den antagelig blev udstillet på Kunstakademiet i 1834, som “Buste i Marmor”, jf. kat.nr. 239.

 29. Gravmæle over Jacqueline Schubart, marmorversion, A704.

 30. Natten, marmorversion, jf. A369.

 31. Dagen, marmorversion, jf. A370.

 32. Ad nr. 62. Dette fronton-sidestykke passer antagelig til Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.

 33. Achilleus og Penthesilea, originalmodel, A777.

 34. Dvs. gipsafstøbninger af de bedst bevarede trofæer på Trajansøjlens piedestal, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  Giovanni Battista Piranesi, Trajansøjlens piedestal og base

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 35. Dvs. gipsafstøbning af en del af gesimsen på Trajansøjlens piedestal.

  Giovanni Battista Piranesi, gesimsen på Trajansøjlens piedestal

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 36. Dele af en gipsafstøbning af et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 37. Ad nr. 64. Dette portræt udført af en dansk kunstner er endnu uidentificeret. Der kunne være tale om Christian Christensens portrætbuste af Albert Küchler, 1833, ukendt opholdssted, der blev udstillet på Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 249.

 38. Ad nr. 64. Sandsynligvis gipsafstøbning efter Bertel Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223, jf. Friederike Bruns fortegnelse af 8.8.1810 og brev af 7.5.1833.

 39. Ad nr. 64. Denne hjelm fra 1500-tallet er endnu uidentificeret.

 40. Ad nr. 64. Dette hånd-fragment af en antagelig antik skulptur er endnu uidentificeret.

 41. Ad nr. 64. Dette knæ-fragment af en antagelig antik skulptur er endnu uidentificeret.

 42. Dele af en gipsafstøbning af et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 43. Dvs. en gipsafstøbning af festonen på portalen til Pantheon, Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  Festonen forestiller en blomster- og frugtguirlanden, der hænger på to kandelabre, og den gentages i alt seks gange på portalen.

 44. Ad nr. 65. Dette relief af en kentaur og en silen er endnu uidentificeret.

 45. Ad nr. 65. Dette fragment beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 46. Ad nr. 65. Dette fragment beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

Sidst opdateret 19.04.2017