The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7553 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Ca. 1.7.1838 [+]

Dating based on

Dette brevudkast stammer fra tiden før Thorvaldsens afrejse fra Rom til Livorno 5.8.1838, fordi billedhuggeren omtaler de 62 kasser med hans værker og ejendele, som blev transporteret med fregatten Rota til København i 1838 i forbindelse med Thorvaldsens hjemkomst til Danmark. Antallet af kasser svarer til transporten i 1838 og ikke til andre transporter af Thorvaldsens gods fra Italien til Danmark. Se evt. hertil Thorvaldsens eksemplar af listen over kasser, der blev sendt til Livorno, dateret 15.6.1838.
Ydermere skriver Thorvaldsen, at fregatten ikke er ankommet endnu. Da fregatten ankom til Livorno 10.7.1838, må brevudkastet stamme fra tiden lige før. Billedhuggeren nævner også, at de 62 kasser er ankommet (fra Rom) til Livorno, hvilket skete 22.6.1838. Brevudkastet må altså være blevet til i perioden mellem disse to datoer.

NN [+]

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Brevudkastet er skrevet på et ældre brev, hvor rester af en tidligere udskrift ses: [...] Thorvaldsen / [...]ia di belle arti di / [...] Roma

Abstract

Thorvaldsen regrets that he cannot travel to Denmark after all. He has been robbed during the packing of his works and collections and has to remain until the case has been solved. The frigate Rota has not yet arrived at Leghorn, where 62 crates with his belongings have already arrived in order to be shipped to Denmark.

[Translation]

Jeg tar Pennen med tarenre taarene i Øynene for at sige at jeg ikke kommer. ved at pakke inpakke [af] mine sager er jeg bleven bestiollet paa det undforskam[xxx]. jeg maa see til om ieg kan faa ved politiet føren jeg kan Reise herfra

Med taarene i Øynene tar ieg Pennen for at med sige at jeg ikke kommer for de første. Jeg er bleven bestiollen paa den udforskamlist maade ved enpakningen af mine sager, det er anmel ved Poletiet her og min Nærværerelse nødvendig for at see jeg om jeg kan komme paa spor efter det noget
jeg har 62
Fregaten er ikke ankommen[.] 62 Kasser med malerier Bøger Statuer og anticheta, ere ankom tel Livorno

General Comment

Disse to udkast til et dansksproget brev har sandsynligvis været tiltænkt en person i København, som Thiele, op. cit. foreslår. I forbindelse med sin tidligere afskrift af dette udkast (Thieles Excerpter, 1838, nr. 1) foreslog Thiele imidlertid, at modtageren af et færdigt brev var Hans Birch Dahlerup, kaptajnen på fregatten Rota, der ankom til Livorno 10.7.1838. Men Thiele er øjensynlig blevet opmærksom på, at det ikke kan være tilfældet, da Thorvaldsen i brevudkastet nævner, at fregatten endnu ikke er ankommet, og det ville han naturligvis ikke have skrevet til skibets kaptajn.


Hvem modtageren så har været, vides p.t. ikke, men gode bud kunne være embedsmanden Jonas Collin eller kronprinsen, den senere Christian 8. Thorvaldsen havde forudgående modtaget og skrevet flere breve med begge vedr. den forestående hjemrejse. Et lidt mere privat bud kunne være handelsmanden Hans Puggaard med familie, der talrige gange havde opfordret billedhuggeren til at komme til Danmark. Alle parter var dybt involverede i oprettelsen af Thorvaldsens Museum og har derfor haft krav på at vide besked om en udsættelse af hjemkomsten.


Et færdigt brev kendes ikke, og det blev sandsynligvis aldrig afsendt, da Thorvaldsen 9.8.1838 faktisk kom afsted med fregatten.


Thorvaldsens normafvigende stavning er et sikkert vidnesbyrd om hans ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.


At Thorvaldsen var blevet, eller i hvert fald troede sig bestjålet, fremgår af flere samtidige kilder. Se hertil den danske maler Wilhelm Marstrands brev af 17.7.1838 og Aarhus Stifts-tidende 3.8.1838. Både Thiele og Jørnæs, op. cit., skriver, at der var tale om en misforståelse i forbindelse med nedpakningen. Dette er endnu ikke afklaret endeligt.

Archival Reference
C440v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele III, p. 610.
Other references

  • Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren. Liv og værk, København 1993, p. 200 (delvis gengivet).

Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Journey to Denmark, August-September 1838 · Thorvaldsen's Book Collection · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsen's Spoken and Written Language · Thorvaldsen's Works, Transportation
Works
Last updated 18.10.2018 Print