The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7552 of 10246
Sender Date Recipient
Ditlev Blunck [+]

Sender’s Location

Rom

30.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet. Brevet er blevet påskrevet den 2.8.1838 og den 5.7.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Blunck borrows a sum of 100 Roman scudi from Thorvaldsen and repays it. Another 50 scudi seems not to have been repaid.

[Tekst, overstreget med fem lodrette streger, begynder her:]

Von Sr Hochwohlgeboren den Herrn Etazrath Thorwaldson eine Anleihe von 100 Scudi romani (schreibe hundert Scudi romani) entgegen genommen mit dem Versprechen solche mit der ersten Einnahme die mir von meinen Arbeiten wird zurück zu zahlen, welches ich hiemit durch meine Unterschrit bescheinige DC Blunck
Rom d 30ste Juny 1838. –

[Overstreget tekst slutter her:]

Diese hundert Scudi sind bezahlt
Kophg d 5te July 1839
Thorvaldsen

Wiederholt erhalten 50 Scudi (fünfzig Scudi romani)
Rom d 2t August 1838 D: C: Blunck.

General Comment

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens rolle som pengeudlåner, hvilket ofte skete til trængende kunstnere, jf. også andre dokumenter tilknyttet emneordet Pengeudlån og veksler. Flere af malerierne i Thorvaldsens samling er indgået som pant i sådanne udlånssager, der ikke er blevet tilbagebetalt. Se evt. hertil Bluncks erklæring af 8.8.1840. I ovenstående eksempel synes der dog ikke at have været tale om nogen pant. Læs evt. mere om Thorvaldsens malerisamling i artiklerne Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse og Thorvaldsens in Italien gesammelte Gemälde.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67, 5 d IV
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Last updated 22.10.2018 Print