Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7553 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Omkring 1.7.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brevudkast stammer fra tiden før Thorvaldsens afrejse fra Rom til Livorno 5.8.1838, fordi billedhuggeren omtaler de 62 kasser med hans værker og ejendele, som blev transporteret med fregatten Rota til København i 1838 i forbindelse med Thorvaldsens hjemkomst til Danmark. Antallet af kasser svarer til transporten i 1838 og ikke til andre transporter af Thorvaldsens gods fra Italien til Danmark. Se evt. hertil Thorvaldsens eksemplar af listen over kasser, der blev sendt til Livorno, dateret 15.6.1838.
Ydermere skriver Thorvaldsen, at fregatten ikke er ankommet endnu. Da fregatten ankom til Livorno 10.7.1838, må brevudkastet stamme fra tiden lige før. Billedhuggeren nævner også, at de 62 kasser er ankommet (fra Rom) til Livorno, hvilket skete 22.6.1838. Brevudkastet må altså være blevet til i perioden mellem disse to datoer.

NN [+]

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Brevudkastet er skrevet på et ældre brev, hvor rester af en tidligere udskrift ses: [...] Thorvaldsen / [...]ia di belle arti di / [...] Roma

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han ikke kan rejse til Danmark alligevel. Han er blevet bestjålet under nedpakningen af sine værker og samlinger og må blive, til sagen er opklaret. Fregatten Rota er endnu ikke anløbet Livorno, hvortil 62 kasser med hans ejendele allerede er ankommet for at blive fragtet til Danmark.

[Translation]

Jeg tar Pennen med tarenre taarene i Øynene for at sige at jeg ikke kommer. ved at pakke inpakke [af] mine sager er jeg bleven bestiollet paa det undforskam[xxx]. jeg maa see til om ieg kan faa ved politiet føren jeg kan Reise herfra

Med taarene i Øynene tar ieg Pennen for at med sige at jeg ikke kommer for de første. Jeg er bleven bestiollen paa den udforskamlist maade ved enpakningen af mine sager, det er anmel ved Poletiet her og min Nærværerelse nødvendig for at see jeg om jeg kan komme paa spor efter det noget
jeg har 62
Fregaten er ikke ankommen[.] 62 Kasser med malerier Bøger Statuer og anticheta, ere ankom tel Livorno

Generel kommentar

Disse to udkast til et dansksproget brev har sandsynligvis været tiltænkt en person i København, som Thiele, op. cit. foreslår. I forbindelse med sin tidligere afskrift af dette udkast (Thieles Excerpter, 1838, nr. 1) foreslog Thiele imidlertid, at modtageren af et færdigt brev var Hans Birch Dahlerup, kaptajnen på fregatten Rota, der ankom til Livorno 10.7.1838. Men Thiele er øjensynlig blevet opmærksom på, at det ikke kan være tilfældet, da Thorvaldsen i brevudkastet nævner, at fregatten endnu ikke er ankommet, og det ville han naturligvis ikke have skrevet til skibets kaptajn.


Hvem modtageren så har været, vides p.t. ikke, men gode bud kunne være embedsmanden Jonas Collin eller kronprinsen, den senere Christian 8. Thorvaldsen havde forudgående modtaget og skrevet flere breve med begge vedr. den forestående hjemrejse. Et lidt mere privat bud kunne være handelsmanden Hans Puggaard med familie, der talrige gange havde opfordret billedhuggeren til at komme til Danmark. Alle parter var dybt involverede i oprettelsen af Thorvaldsens Museum og har derfor haft krav på at vide besked om en udsættelse af hjemkomsten.


Et færdigt brev kendes ikke, og det blev sandsynligvis aldrig afsendt, da Thorvaldsen 9.8.1838 faktisk kom afsted med fregatten.


Thorvaldsens normafvigende stavning er et sikkert vidnesbyrd om hans ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.


At Thorvaldsen var blevet, eller i hvert fald troede sig bestjålet, fremgår af flere samtidige kilder. Se hertil den danske maler Wilhelm Marstrands brev af 17.7.1838 og Aarhus Stifts-tidende 3.8.1838. Både Thiele og Jørnæs, op. cit., skriver, at der var tale om en misforståelse i forbindelse med nedpakningen. Dette er endnu ikke afklaret endeligt.

Arkivplacering
C440v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele III, p. 610.
Andre referencer

  • Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren. Liv og værk, København 1993, p. 200 (delvis gengivet).

Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Rejsen til Danmark, august-september 1838 · Thorvaldsens bogsamling · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værker, fragt af
Værker
Sidst opdateret 18.10.2018 Print