The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ca. 1.7.1838

Thorvaldsen havde ad flere omgange sendt dele af sine værker og samlinger til København til det kommende Thorvaldsens Museum. I denne ombæring drejede det sig om 62 kasser, der var blevet pakket med Thorvaldsens ejendele, jf. nedenfor og dokumenter tilknyttet emneordet Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

Last updated 03.05.2018