Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838

  • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 0000
  • Denne artikel er under udarbejdelse.

    Størsteparten af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger blev fragtet fra Rom til København med den danske flådes skibe i årene 1825 til 1845. Denne referenceartikel omhandler den særlige hjemsendelse i 1838, hvor også Thorvaldsen selv var ombord.

Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838
C.W. Eckersberg: Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed
17. september 1838, 1839, B217.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: -
Afgang Livorno: 13.8.1838
Ankomst København: 17.9.1838
Skib: Fregatten Rota
Kaptajn: Hans Birch Dahlerup
Besætningsmedlemmer: Næstkommanderende Hans Fisker
Passagerer: Bertel Thorvaldsen, Ditlev Blunck, J.F. Frøhlich, Wilhelm Matthiä
Antal kasser: 62
Transportlister:
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst 1838
Kronologi: Hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst 1838
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Hjemsendelsens forløb

Carl Dahl, Fregatten Rota, The Metropolitan Museum of Art, New York, inv.no. 2006.155.
Carl Dahl: Fregatten Rota, The Metropolitan Museum of Art,
New York, inv.no. 2006.155.

Passagererne på Rota 1838
Ditlev Blunck: Passagererne og besætningen på Rota 1838, D1608.
Navnene på de enkelte personer på Bluncks tegning kendes,
klik her for nærmere detaljer.

Hjemsendte kunstværker

References

  • Hans Birch Dahlerup: Mit Livs Begivenheder, 1815-1848, København 1909, p. 166, 170, 175, 180, 188, 200, 216.
  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 33.
  • Thiele III, p. 612 (datoen for afgang 13.7.1838 er fejlagtig).
  • Thiele IV, p. 7-12.
  • Alex Wilde: Erindringer om Jerichau og Thorvaldsen ombord på fregatten Rota 1838, København 1884.
  • Aarhus Stifts-Tidende, Rota, 26.1.1838.

Last updated 01.11.2017