Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1839

  • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 0000
  • Denne artikel er under udarbejdelse.

    Størsteparten af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger blev fragtet fra Rom til København med den danske flådes skibe i årene 1825 til 1845. Denne referenceartikel omhandler hjemsendelsen i 1839.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: -
Afgang Livorno: Ca. juni 1839
Ankomst København: 26.8.1839
Skib: Korvetten Galathea
Kaptajn: Jens Seidelin
Besætningsmedlemmer:
Passagerer:
Antal kasser: 42 kasser med afstøbninger af Thorvaldsens værker og antikke skulpturer.
Desuden 5 kasser med andres forsendelser.
Transportlister: 15.6.1839
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Transportens forløb

Hjemsendte kunstværker

References

  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 42 (skriver fejlagtigt, at Galathea ankom til København 4.9.1839).
  • Villads Villadsen, C.W. Eckersbergs dagbøger 1810-1837, København 2009, bd. 2, p. 839 (skriver, at Galathea ankrede op på Københavns red 26.8.1839).

Last updated 30.12.2018