The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7581 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Århus

3.8.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Fra Rom meldes, at Thorwaldsen er under Indpakningen af sine Kunstskatte bleven frakommet endeel Mynter, af 2000 Scudi’s Værdie, hvilken Ubehagelige Begivenhed har saaledes forandret hans Stemning, at han nu har opgivet alle Reisetanker, og besluttet, endnu ikke i Aar at forlade Rom. ‒ Men vidner, der havde seet med hvilken Iilfærdighed Indpakningen er skeet, haabe, at man ved Udpakningen i sin Tid, atter vil finde de formeentlig stjaalne Sager, da den store Kunstner er saa adspredt, at en Forvexling let kan have fundet Sted.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 126.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 3.8.
Subjects
Journey to Denmark, August-September 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.04.2015 Print