Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5955 af 10318
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er forseglet med et stort, rødt laksegl, som forestiller det kronede monogram “F.R. VI”, omgivet af teksten “Commissionen angaaende slottets bygning”.

23.10.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: “Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commendeur af Dannebrogen &c.”
Udskrift: ”À / Monsieur Monsieur / Le Professeur Thorwaldsen, conseiller d’État / de sa Majesté le Roi de Danemark, Commandeur / de l’ordre de Danebrog, et chevailer de l’ordre de / la couronne de fer PP”

Resumé

En opfølgning på brev af 21.8.1832, hvori Slotsbygningskommissionen rykker Thorvaldsen for svar på, hvornår Alexanderfrisen, jf. A503, og andre kunstværker kan forventes færdige til afsendelse til København.

Se original

I Henhold til undertegnede Commissions Skrivelse af 21de Aug: d:A: finder man sig endvidere foranlediget at tilmelde Hr Etatsraaden, at en Kongelig dansk Fregat ventes at blive beordret til Middelhavet i næste Foraar, og da denne fortrinlige Leilighed ønskes afbenyttet til at erholde de Kunstarbeider hjemførte, som til den Tid maatte være færdige og bestemte for Kjøbenhavn, vilde det være Commissionen særdeles behageligt at modtage en Efterretning om hvilke Arbeider der kunde ventes, og hvilken Havn Skibet maatte anløbe for at tage dem ombord. Commissionen undlader ikke at bemærke, at en saadan Efterretning ansees fornøden for saa betimelig som muligt derom at kunne indgaae med allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt Kongen, og derefter træffe de videre nødvendige Foranstaltninger.

Slotsbygnings=Commissionen d: 23 Octbr 1832.

Hauch AMoltke JMonrad CF Hansen


/ Schram

Arkivplacering
m17 1832, nr. 96
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 470.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Adam Wilhelm Moltke · Peter Johan Monrad
Sidst opdateret 07.04.2017 Print