The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5917 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er forseglet med et stort, rødt laksegl, som forestiller det kronede monogram “F.R. VI”, omgivet af teksten “Commissionen angaaende slottets bygning”.

23.10.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: “Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commendeur af Dannebrogen &c.”
Udskrift: ”À / Monsieur Monsieur / Le Professeur Thorwaldsen, conseiller d’État / de sa Majesté le Roi de Danemark, Commandeur / de l’ordre de Danebrog, et chevailer de l’ordre de / la couronne de fer PP”

Abstract

En opfølgning på brev af 21.8.1832, hvori Slotsbygningskommissionen rykker Thorvaldsen for svar på, hvornår Alexanderfrisen, jf. A503, og andre kunstværker kan forventes færdige til afsendelse til København.

See Original

I Henhold til undertegnede Commissions Skrivelse af 21de Aug: d:A: finder man sig endvidere foranlediget at tilmelde Hr Etatsraaden, at en Kongelig dansk Fregat ventes at blive beordret til Middelhavet i næste Foraar, og da denne fortrinlige Leilighed ønskes afbenyttet til at erholde de Kunstarbeider hjemførte, som til den Tid maatte være færdige og bestemte for Kjøbenhavn, vilde det være Commissionen særdeles behageligt at modtage en Efterretning om hvilke Arbeider der kunde ventes, og hvilken Havn Skibet maatte anløbe for at tage dem ombord. Commissionen undlader ikke at bemærke, at en saadan Efterretning ansees fornøden for saa betimelig som muligt derom at kunne indgaae med allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt Kongen, og derefter træffe de videre nødvendige Foranstaltninger.

Slotsbygnings=Commissionen d: 23 Octbr 1832.

Hauch AMoltke JMonrad CF Hansen


/ Schram

Archival Reference
m17 1832, nr. 96
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 470.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Adam Wilhelm Moltke · Peter Johan Monrad
Last updated 07.04.2017 Print