Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 18261898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1820'erne Ganymedes rækker skålen, A854.
Antagelig 1820 Dreng med en hund, A185, muligvis forarbejde til frontongruppen Johannes Døberens prædiken (A59-A70), modelleret 1821-1822 og opstillet over hovedindgangen til Vor Frue Kirke, København.
Antagelig 1820 Kaminindfatning, A735.
Antagelig 1820 Sibylle fra Cumae, A58.
Antagelig 1820 Sibylle fra Erythra, A57.
Antagelig 1820 Tre amoriner, A592.
1820 Kristi dåb, A557.
1820 Kristi dåb, A730.
1820 Nadveren indstiftes, A558.
1820 Tre engle med en guirlande, relief, gips. Opsat som frise i gips i kuppeltamburet, Christiansborg Slotskirke, København (jf. fortegninger: C221r og C222).
1820 Alexander 1., A246.
1820 Frederik 6., A859.
1820 Marie Sophie Frederikke, A860.
Tidligst 1820 Caroline, A857.
1820 - 1821 En dreng med sin hund, A76.
1820 - 1821 En hyrde, A79, forarbejde til A70.
1820 - 1821 En hyrde, A80, første forarbejde til A70.
1820 - 1821 En mor med sin søn, A75.
1820 - 1821 En mor med sit barn, A77, forarbejde til A69.
1820 - 1821 En mor med sit sovende barn, A78, første forarbejde til A69.
1820 - 1821 En romersk kriger, A71.
1820 - 1821 En siddende jøde, A72.
1820 - 1821 En siddende mand, A81, forarbejde til A72.
1820 - 1821 En ung mand, A74, forarbejde til A60.
1820 - 1821 Johannes døberen, A73, forarbejde til Johannes døberens prædiken, A59.
1820 - 1821 Caroline Amalie, A198.
1820 - 1821 Caroline Amalie, A754.
1820 - 1823 Gratierne og Amor, A894.
1820 - 1824 En lille kopi af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, er under udførelse som kamé af Pistrini.
1820 - 1828 Hyrdedreng, jf. A177, marmoreksemplar, Draper’s Hall, London.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonnette.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik skriver fra Rom til Thorvaldsen i København og beder ham at overveje at udføre et gravmæle over Abildgaard.
15.2.1820 Står fadder for M.F. Liebenbergs datter, Maria Sophia Fredericka Liebenberg i Vartov Kirke, København.
Forår 1820 Besøger Roskilde Domkirke og ser C.F. Harsdorffs ufuldførte kapel. Anmoder Frederik 6. om at få bygget det færdigt.
Antagelig fuldført marts 1820 Gravmæle over Anthony James Radcliffe, jf. A622 og A740.
15.3.1820 Otto v. Huhn opfordrer Thorvaldsen til at udføre en skitse til frihedsmonument for Alexander 1. Thorvaldsen udfører dog ikke monumentet.
Påbegyndt 28.3.1820 - fuldført 7.8.1821 Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, hugges ud af sandstensklippe i Luzern af Lucas Ahorn.
4.4.1820 Kristi dåb, jf. A557, og Nadveren indstiftes, jf. A558, bestilles i marmor af forening ved Adam Wilhelm Moltke og Nicolai Holten. I dag i Vor Frue Kirke, København.
10.4.1820 Deltager sammen med blandt andre Baggesen, Rahbek, Oehlenschläger, Ingemann og Jens Kragh Høst i afskedsfest for digteren C. Pram.
20.4.1820 Foreslår Frederik 6. en gennemgribende omstrukturering af en række kongelige institutioner, der blandt andet skal give mere plads til Kunstakademiets samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker.
Maj 1820 Et projekt til skulpturer i Vor Frue Kirke: Kristus, jf. A82, frontongruppen Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, og de 12 apostle, jf. A86-A109, bestilles i gips.
6.5.1820 Udnævnes til æresmedlem af Die Frankfurtische Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Kunste.
Tidligst 11.5.1820 - senest 12.8.1821 Hyrdedreng, jf. A177, til Christian 8.s borddekoration støbes af Wilhelm Hopfgarten.
23.5.1820 Står fadder for J.P. Mynsters søn, Christian Ludvig Nicolai Mynster (1820-1883), Vor Frue Kirke, København.
Sommer 1820 Christian Molbech opholder sig tre uger i Rom og bor i Casa Buti. Besøger Thorvaldsens værksteder.
Tidligst 13.6. - senest 17.6.1820 J.C. Dahl påbegynder sin rejse fra Dresden til Italien.
18.6.1820 Sulpiz Boisserée bestiller relieffrise til monument over Goethe. Frisen, der skulle illustrere Goethes digt Hermann og Dorothea, bliver dog ikke udført.
28.6.1820 Afskedsfest på Den Kongelige Skydebane, i hvilken Københavns ‘øvrighed’ deltager.
7.7.1820 Borups Selskab afholder afskedsfest i anledning af Thorvaldsens forestående rejse til Italien. To sange dedikeret til Thorvaldsen af M.F. Liebenberg og Adam Oehlenschläger afsynges.
24.7. - 7.8.1820 J.C. Dahls første ophold i Rom.

Indlogeret på Caffè Greco, på udflugt til Tivoli, besøger Thorvaldsens atelier, og møder G.E. Freund, C.A. Jensen, C.C. Vogel m.fl.

10.8.1820 Afskedsaudiens hos Frederik 6., som overrækker Thorvaldsen en snustobaksdåse med sit portræt, N39.
Senest 11.8.1820 Peter Wilhelm Kolderup Rosenvinge, A915.
11.8.1820 Afrejse fra København mod Italien i selskab med Simon Christian Pontoppidan.
11.8. - 12.8.1820 Overnatter i Køge efter afskedsfest med venner, der overrasker Thorvaldsen dér.
12.8. - 13.8.1820 Besøger Conrad Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld.
12.8. - 13.8.1820 Deltager under opholdet på Gisselfeld i trolovelsesfesten for Louise Danneskiold-Samsøe og hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich August.
13.8.1820 Louise Danneskiold-Samsøe, A216.
13.8.1820 Kommer til Nysø for første gang.
14.8.1820 Conrad Danneskiold-Samsøe, A214.
14.8.1820 Ankommer til Nordfeld på Møn.
15.8.1820 Fortsætter til Liselund og Klintholm på H.F.J. Estrups invitation.
17.8.1820 Ser Møns Klint i selskab med H.F.J. Estrup.
18.8.1820 Rejser over Falster og Lolland til Maribo.
19.8.1820 Besøger familien Bertouch på gården Søholt ved Maribo, hvor han overnatter.
20.8.1820 Besøger Christian Ditlev Reventlow på Pederstrup.
24.8.1820 Sejler fra Nysted om aftenen. Efter en voldsom storm på Østersøen, bliver sejlbåden reddet i land i Rostock af et par lodser.
25.8. - 26.8.1820 Opholder sig i Rostock og overværer indvielsen 26.8.1819 af Johann Gottfried Schadows Monument til marskal Gebhard Leberecht von Blücher.
29.8.1820 Ankommer til Berlin.
29.8. - 3.9.1820 Besøger Königlich Preußische Eisengießerei i Berlin og møder der den franske bronzestøber François Léquine, der sandsynligvis arbejder på det store Kreuzberg-Denkmal (1818-1821).
29.8. - 3.9.1820 Tilbringer fem dage i selskab med Christian Daniel Rauch under sit ophold i Berlin. Besøger kunstmuseer og kunstnerværksteder.
29.8. - 3.9.1820 Under Thorvaldsens ophold i Berlin afholdes flere fester til hans ære.
3.9.1820 Forlader Berlin via Potsdam og tager dér afsked med et selskab af Berlins vigtigste kunstnere.
6.9.1820 Ankomst Dresden sent om aftenen.
7.9.1820 Besøger om formiddagen Gemäldegalerie i Dresden, om eftermiddagen i antiksamlingen, mens aftenen tilbringes sandsynligvis hos Ludwig Tieck (1773-1853).
8.9.1820 Ser igen (jf. 7.9.1820) Gemäldegalerie i Dresden og besøger desuden andre samlinger.
9.9.1820 Hører om formiddagen Karl August Böttigers forelæsninger. Om eftermiddagen igen (jf. 7.9.1820 og 8.9.1820) på Gemäldegalerie, men nu alene. Overværer om aftenen Gioachino Rossinis opera Elisabetta, regina d’Inghilterra i selskab med Louis Philippe de Bombelles.
10.9.1820 Tilbringer aftenen hos maleren Friedrich Matthäi. Kl. 22 hyldes han på balkonen i Matthäis hus af alle de kunstakademistuderende i Dresden med musik, fakkeltog og en tale.
11.9.1820 Mødes igen med Karl August Böttiger i Dresden.
12.9.1820 Forlader Dresden.
15.9.1820 Ankommer til Breslau (i dag Wrocław) og besøger her familien Steffens.
16.9.1820 Forlader Breslau / Wrocław.
19.9.1820 Ankommer til Warszawa.
Tidligst 20.9.1820 - senest 20.10.1820 Angelica Catalani synger for Thorvaldsen i Warszawa hos den konstituerede konge af Polen Alexander 1.
30.9.1820 Nicolaus Copernicus, jf. A113, bestilles af La Societé Royale des Amis des Sciences et des Belles lettres i Warszawa.
Antagelig 5.10. - 14.10.1820 Alexander 1., A715.
21.10.1820 Thorvaldsen rejser fra Warszawa sammen med Paweł Maliński.
Senest 24.10.1820 Ankommer til Krakow.
28.10.1820 Forlader Krakow.
30.10.1820 Når Opava, hvor han anbefales til Frans 1.
Tidligst 30.10. - senest 2.11.1820 Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg (skitse A120) bestilles af Frans 1. i Opava. Monumentet blev ikke udført.
Tidligst november 1820 - senest oktober 1821 Tegninger til Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg, C250r, C251, C252, C253.
2.11.1820 Rejser fra Opava.
5.11.1820 Ankommer til Wien og indlogerer sig på hotellet Zum Erzherzog Karl i Kärntnerstrasse 31.
6.11.1820 Franziska Caspers og Thorvaldsen mødes første gang i Wien.
8.11.1820 Gulvet i et af Thorvaldsens værksteder styrter sammen. Originalmodellen til Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A45, knuses, og marmoreksemplarer af Hyrdedreng, jf. A177 og Den triumferende Amor, jf. A22, beskadiges.
25.11.1820 Ved et selskab hos Nicolaus Esterházy får Thorvaldsen besked om uheldet i sit romerske værksted. Han ændrer planer og rejser direkte mod Rom to dage senere.
27.11.1820 Rejser fra Wien tidligt om morgenen.
27.11. - 28.11.1820 Gør ophold i Neustadt.
2.12.1820 Ankommer til Mestre via Villach og Udine.
3.12.1820 Kommer til Venedig.
Antagelig 6.12.1820 Forlader Venedig.
6.12.1820 Når Padova.
7.12.1820 Besøger Verona. Ser amfiteatret.
8.12.1820 Ankommer til Mantova.
9.12.1820 Når Bologna.
10.12.1820 Kommer til Forlì via Faenza.
11.12.1820 Rejser over Cesena og Rimini. Overnatter i Cattolica.
12.12.1820 Christian (8.) Frederik rider (forgæves) ud for at møde Thorvaldsen, der er på vej til Rom.
13.12.1820 Ankommer til Nocera Umbra via Pesaro, Fano og Acqualagna.
14.12.1820 Ankommer til Terni via Foligno og Spoleto.
15.12.1820 Rejser over Civita Castellana til Nepi.
16.12.1820 Ankommer igen til Rom efter sit ophold i Danmark 1819-1820.
16.12.1820 Drikker om aftenen te med Christian (8.) Frederik og hertuginden af Westmoreland, Jane Fane (1775-1857).
Senest 17.12.1820 Monumentet for Thomas Maitland opstilles på Zante (jf. portrætbusten, A258, og relieffet, A600).
17.12.1820 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsens værksteder og beser skaderne efter et gulv-kollaps. Thorvaldsen spiser efterfølgende middag hos Christian (8.) Frederik sammen med andre danskere i Rom.
21.12.1820 Middag hos Christian (8.) Frederik med Claus Christian Bang. Selskabet genser hinanden om aftenen til te.
24.12.1820 Fejrer juleaften i selskab med Christian (8.) Frederik og andre danskere i Rom, bl.a. Claus Christian Bang. De spiser julegrød, udveksler gaver og spiller lotteri.
28.12.1820 Påbegynder modelleringen af Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
28.12.1820 Thorvaldsens tilbagevenden til Rom fejres i Palazzo Fiano, Piazza di San Lorenzo, af et stort selskab af danske og tyske kunstnere samt Christian (8.) Frederik. To sange af henholdsvis August Kestner og Carl Otto afsynges.
30.12.1820 Fejrer juleaften igen hos Claus Christian Bang i selskab med andre danskere. Carl Otto har skrevet en velkomstsang til Thorvaldsen.
30.12.1820 Modellerer Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.