Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til M

Christian Molbech

Denne biografi er under udarbejdelse.

Molbech var udgiver af tidsskriftet Athene, der udkom 1813-17. Her udkom den første længere tekst på dansk om Thorvaldsen og hans kunst, nemlig Friederike Bruns artikel ‘Noget om den danske Billedhugger i Rom: Albert Thorvaldsen’ i januar 1815.

Molbech opholdt sig tre uger i Rom i sommeren 1820, mens Thorvaldsen var fraværende. Efter Molbechs hjemkomst til Danmark udgav han en meget entusiastisk skildring af sit romerske ophold. Han beskriver bl.a. indholdet af Thorvaldsens værksteder, jf. Molbech, op. cit.

Portrættet til højre er et udsnit af et xylografi(?) udført af H.P. Hansen (1829-1899) efter C.A. Jensens tegning, der er betegnet Roma. 1820. Xylografiet befinder sig på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Referencer

  • Christian Molbech: Reise giennem en Deel af Tyskland, Frankrige, England og Italien i Aarene 1819 og 1820, København 1822, vol. 3, p. 206-209 og 221-229.

Sidst opdateret 07.01.2016

H.P. Hansen efter C.A. Jensen: Molbech, Christian

Christian Molbech

1783-1857 Dansk Bibliotekar, filolog og historiker
Til og fra andre6 dok.
Omtalt i6 dok.