Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

C.F. Høyer

Høyer var elev af Abildgaard og vandt i 1803 Kunstakademiets store guldmedalje og det dertil knyttede rejsestipendium.
Han kom til Rom i medio november 1805 og boede i Rom i Casa Buti ligesom Thorvaldsen, antagelig allerede fra sin ankomst, se brev af 28.2.1806. Han blev i Italien indtil sommeren 1811.
Han havde et tæt forhold til Thorvaldsen og fungerede ofte som billedhuggerens brevskriver.
Fra Høyers ophold i Italien er hans breve til Abildgaard bevaret i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Disse breve rummer ofte oplysninger om Thorvaldsen, hvor Høyer syntes at være blevet en slags talerør for billedhuggeren, sikkert fordi Høyer kendte til Thorvaldsens ulyst til brevskrivning og i nogen grad kunne kompensere herfor over for Abildgaard.

Abildgaard giver i et brev til Thorvaldsen en lille karakteristik af maleren: “Høyer er et got ærligt Menniske uden Kneb, vær ham behielpelig i hvad De kan, ieg er vis paa han vil være taknemmelig, skade han er alt for frygtsom, hvad der kan udrettes ved fliid vil han opnaa, men De maa sætte lidt Mod og Dristighed i ham, og lad ham icke Pensle for længe paa een og samme ting.”

Billedhuggeren fremstillede en portrætbuste af Høyers mor i 1809, A763, antagelig som en venskabelig gestus over for sønnen.

Thorvaldsen erhvervede nogle af Høyers malerier og tegninger, se linket nedenfor.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Høyer repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

Sidst opdateret 30.05.2014

C.F. Høyer

Christian Fædder Høyer 1775-1855 Dansk Maler
Til Thorvaldsen19 dok.

Koncipist for Thorvaldsen22 dok.
Til og fra andre19 dok.
Omtalt i37 dok.