Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til G

Johann Wolfgang von Goethe

Goethe blev tidligt i Thorvaldsens karriere gjort opmærksom på den danske billedhugger, i al fald i kraft af August Wilhelm Schlegels brev om kunsten i Rom fra sommeren 1805.

På daværende tidspunkt havde Thorvaldsen fuldstændig givet kendskab til Goethe via sin omgangskreds. I Rom var han på alles læber og med til at forme forståelsen af byen. Det viser sig fx af et opslag i Thorvaldsens stambog fra 30.1.1801, hvor den svenske digter J. J. Ekman citerer fra Römische Elegien: “Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Freundschaft wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom”. I Thorvaldsens stambog har også en anden (uidentificeret) bekendt indskrevet Goethes epigrammatiske digt Keins von allen.

Men interessen gik også den anden vej: Goethe interesserede sig øjensynlig for Thorvaldsens værker, idet han ønskede at få konturstik af dem, jf. Christian Daniel Rauchs brev til Thorvaldsen 16.4.1810.

Da Goethe fyldte 70 år 28.8.1819, blev han hædret med en fest i Frankfurt, uden at han dog selv var til stede. Her præsenterede den geskæftige kunstsamler og arkitekturhistoriker Sulpiz Boisserée idéen om at udføre et mindesmærke for Goethe i form af en lille tempellignende bygning på en bakke nær Frankfurt, udstyret med en buste i kolossalstørrelse af Goethe ved Johann Heinrich von Dannecker, og den ved festen tilstedeværende Thorvaldsen blev bedt om at bidrage til det med en række relieffer bl.a. over Goethes Hermann und Dorothea. Dette projekt blev dog ikke realiseret.

Senere blev Thorvaldsen bedt om udføre et monument for Goethe, som han udførte to udkast til, A139 og A140, hvor Goethe hhv. sidder i en klismosstol og står oprejst, i begge tilfælde med en bog i hånden. Han arbejdede bl.a ud fra en livsmaske, L651. Heller ikke dette projekt blev dog realiseret.

Thorvaldsen modellerede også i 1831 en portrætmedaljon til gravstenen for Goethes søn, August von Goethe, A632.

Goethe var i sin egenskab af digter, filosof og naturvidenskabsmand en af tidens mest fremtrædende litterære og intellektuelle skikkelser, og mange skikkelser i Thorvaldsens nærmeste bekendtskabskreds var knyttet til Goethe, blandt mange andre den tyske komponist Felix Mendelssohn Bartholdy, den tyske maler Louise Seidler, den polske pianist Maria Szymanowska, den tyske skuespiller Franziska Caspers og den tyske kunstssamler Sulpiz Boisserée.

Værker på Thorvaldsens Museum

Se Goethe repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

  • Thiele II, p. 153.
  • Thiele III, p. 65.

Sidst opdateret 24.06.2019

Johann Wolfgang von Goethe #

Johann Wolfgang von Goethe

1749-1832 Tysk Forfatter, videnskabsmand og filosof
Til og fra andre1 dok.
Omtalt i30 dok.