Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til E

H.F.J. Estrup

Denne biografi er under udarbejdelse.

Estrup mødte Thorvaldsen i Rom 1818 under en studierejse 1817-20. Her fortalte billedhuggeren ham om sit liv til brug for den levnedsbeskrivelse, som Thorvaldsen for længst skulle have indleveret til Ordenskapitlet i forbindelse med sin udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Estrup renskrev biografien i 1826, se den her.

Estrup var svoger til historikeren Laurits Engelstoft, der mødte Thorvaldsen 1804 på Montenero.

Han var fra 1822 lektor ved Sorø Akademi og 1830-37 direktør samme sted, hvorefter han trak sig tilbage til sit gods Kongsdal ved Holbæk.

Far til konseilspræsident J.B.S. Estrup (1825-1913).

Sidst opdateret 14.08.2016

H.F.J. Estrup

Hector Frederik Janson Estrup 1794-1846 Dansk Historiker og godsejer
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i6 dok.