Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2889 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.C. Dahl [+]

Afsendersted

Dresden

Afsenderinfo

Spor af rødt laksegl.

28.8.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: An / Herrn Prof. A Thorvaldsen / in / Rom.

Resumé

Dahl beder Thorvaldsen om at skaffe maleren Carl Wilhelm Götzloff bekendtskaber og arbejde, da han kommer til Rom for at studere. Dahl takker Thorvaldsen for arbejdet med sin buste, jf. A229, og stiller ham et landskabsmaleri i udsigt.

Se original [Translation]

Dresden d. 28 August 1821.

Høystærede Ven!
Uagtet jeg i Dag har lidt Tid at skrive Breve, saa kan jeg ikke unlade at Anbefale Dem en ung tale[n]tfuld Landskabsmaler Hr Gietslöv herfra Dresden der fast paa egen Haa[n]d tiltræder en Reise til Rom. – Han har her Allerede Leveret meget gode Landskaber, og vel vest dersom han ei (hvortil han dog synes at have hang) lader sig formeget blænde af Nutidens tørre udpænslede Maner. Jeg beder Dem om Muelig at skaffe ham bekiændtskaber hvorved han kan faa Leilighed til at Arbeide (fortiene lidt) og at studere. –
Jeg er allerede en Tid af noget over 5 Uger her og endskiøndt dette Brev er mit første jeg skriver til Rom, saa bliver det ikke det første De vel [vil] modtage fra mig; eftersom G: reis[er] Langsomt og bliver omtrent 4 Maaneder underveis. Med en Anden Reisende Hr Kammerher v. Preüs der om nogle Dage reiser til Italien vel De og mine Venner samt andre Landsmænd blive underrettet hvordan det er gaaet mig paa min Hiemreise og ved min Ankomst her. – Jeg fandt dog min Historie med, den saa ofte omtalte Ansættelse, her ved Academiet, i Forvikling, som alt var sked ved Cabale jeg betræder i øvrig ingen Post der inbringer mig Løn, og vel vogte mig for, for Fræmtiden at Anholde derom som man har opspundet. – Jeg har Arbeide er su[n]d og tyk og befinder mig i min Huslige Kreds Løkkelig; men om den Sag en anden Gang. – Jeg har ikke opgivet Haabet om 2 Aar at være i Norge, og derfra maaske med Kone at gaae til Italien igien, og Da bringer jeg Dem et Landskab, som en liden Giendgield for Deres Umage med min Böste, bliver Tid og Leilighed sænder jeg Dem det inden jeg selv kommer. Hils alle! Prof: Brøndsted, Freund, – C: Albert Jensen Hillerup. Michelsen. Pontopidan, Kok Ec: – og jeg beder Dem selv have mig i Deres Erindring som en oprigtig

uforanderlig Ven
Dahl

Arkivplacering
m7 1821, nr. 62
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Andreas Aubert: Den Nordiske Naturfølelse og Professor Dahl, Kristiania 1894, p. 60-61 og p. 120-121.
  • Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl – Life and Works, vol. 1, Oslo 1987, p. 19, 123.
  • Hans Geller: ˋGötzloff, Carl Wilhelmˊ, in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), p. 596 f.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Gaver til Thorvaldsen, kunstværker · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens malerisamling
Personer
P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Carl Wilhelm Götzloff · F.C. Hillerup · C.A. Jensen · Jørgen Koch · Hans Michelsen · Simon Christian Pontoppidan
Værker
Sidst opdateret 17.09.2018 Print