The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2889 of 10246
Sender Date Recipient
J.C. Dahl [+]

Sender’s Location

Dresden

Information on sender

Spor af rødt laksegl.

28.8.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: An / Herrn Prof. A Thorvaldsen / in / Rom.

Abstract

Dahl asks Thorvaldsen to find acquaintances and work for Götzloff, who is coming to Rome to study. Dahl thanks Thorvaldsen for the fine bust he has made of him and promises him a painting.

See Original [Translation]

Dresden d. 28 August 1821.

Høystærede Ven!
Uagtet jeg i Dag har lidt Tid at skrive Breve, saa kan jeg ikke unlade at Anbefale Dem en ung tale[n]tfuld Landskabsmaler Hr Gietslöv herfra Dresden der fast paa egen Haa[n]d tiltræder en Reise til Rom. – Han har her Allerede Leveret meget gode Landskaber, og vel vest dersom han ei (hvortil han dog synes at have hang) lader sig formeget blænde af Nutidens tørre udpænslede Maner. Jeg beder Dem om Muelig at skaffe ham bekiændtskaber hvorved han kan faa Leilighed til at Arbeide (fortiene lidt) og at studere. –
Jeg er allerede en Tid af noget over 5 Uger her og endskiøndt dette Brev er mit første jeg skriver til Rom, saa bliver det ikke det første De vel [vil] modtage fra mig; eftersom G: reis[er] Langsomt og bliver omtrent 4 Maaneder underveis. Med en Anden Reisende Hr Kammerher v. Preüs der om nogle Dage reiser til Italien vel De og mine Venner samt andre Landsmænd blive underrettet hvordan det er gaaet mig paa min Hiemreise og ved min Ankomst her. – Jeg fandt dog min Historie med, den saa ofte omtalte Ansættelse, her ved Academiet, i Forvikling, som alt var sked ved Cabale jeg betræder i øvrig ingen Post der inbringer mig Løn, og vel vogte mig for, for Fræmtiden at Anholde derom som man har opspundet. – Jeg har Arbeide er su[n]d og tyk og befinder mig i min Huslige Kreds Løkkelig; men om den Sag en anden Gang. – Jeg har ikke opgivet Haabet om 2 Aar at være i Norge, og derfra maaske med Kone at gaae til Italien igien, og Da bringer jeg Dem et Landskab, som en liden Giendgield for Deres Umage med min Böste, bliver Tid og Leilighed sænder jeg Dem det inden jeg selv kommer. Hils alle! Prof: Brøndsted, Freund, – C: Albert Jensen Hillerup. Michelsen. Pontopidan, Kok Ec: – og jeg beder Dem selv have mig i Deres Erindring som en oprigtig

uforanderlig Ven
Dahl

Archival Reference
m7 1821, nr. 62
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Andreas Aubert: Den Nordiske Naturfølelse og Professor Dahl, Kristiania 1894, p. 60-61 og p. 120-121.
  • Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl – Life and Works, vol. 1, Oslo 1987, p. 19, 123.
  • Hans Geller: ˋGötzloff, Carl Wilhelmˊ, in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), p. 596 f.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Gifts for Thorvaldsen, Artworks · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Carl Wilhelm Götzloff · F.C. Hillerup · C.A. Jensen · Jørgen Koch · Hans Michelsen · Simon Christian Pontoppidan
Works
Last updated 17.09.2018 Print