No. 341 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram, meget itu, men samme som i brev af 7.2.1804: CFS
Poststempel: NAPOLI [med rødt]

28.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsior B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire D. S: M Danoise / chez Monsior Rosler Lucandire Tedesko / nella Strada Condotti. / à / Roma

Resumé

Stanley har fået det bedre og har besøgt Schubart, som har informeret ham om Thorvaldsens mors død. Stanley forsøger at trøste.
Stanley har økonomiske vanskeligheder og venter hver dag brev fra Danmark med en veksel. Han beder derfor Thorvaldsen undersøge, om der er kommet breve til ham i Rom og i givet fald sende dem videre til Napoli.

Se original [Translation]

Napel d 28 Februar
1804.

Beste Gode Ven!

I gaar var jeg for første Gang i denne Maaned, og efter denne min sidste udstandene Sygdom hos vaares Gode Menister Baron Schubardt, hvor jeg da som Ven udrettede det du havde Paalagt mig. her fik jeg ogsaa høre at du haver mistet din Gode Moder[.] Lad en sand Ven dele denne Sorg med dig, jeg ved hvor smertelig det er at forlade sine Forældre en sige miste dem, jeg er ogsaa i det tilfælde daglig at vente disse forlader mig. da de begge er meget Gamle, men lad os være Mend, og bære vores Sorg som saadanne, jeg siger altsaa intet meere end det giør mig inderlig und paa dine Vegne og som sagt af et Oprigtig hierte deler din Sorg med dig –
I Dag er jeg ikke i Humor at skrive dig min Ven lange Breve du skal have det tilgode da jeg haver meget at skrive om. Aarsagen til midt slette Humør er dette at min Vexsel den jeg skulde have fa[a]et sidst i Januari ej ennu er kommedt og dette setter mig ej i en liden Forlægenhed, Giør mig altsaa den Tieneste at forrespørge paa Posten og hos Cunsulen Her Zoega, om intet Brev der skulde være til mig er et saadant der saa send mig det uforhind[r]et med Søndags Posten, og i alle tilfælde et Par Ord til mig denne sag angaaendes med omgaaendes Post: Du forbinder derved din Evig uforanderlige Ven og Broder

C F Stanley

en Galop

Generel kommentar

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens forældre
Personer
Vincenz Rössler · Herman Schubart · C.F. Stanley · Karen Thorvaldsen · Georg Zoëga
Sidst opdateret 01.03.2018 Print