Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 335 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram: “CFS”
Poststempler: NAPOLI [med rødt] og et utydeligt, rundt stempel.

7.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Artiste pensionnaire Di S: M: Danaise / chez Monsieur Rossler Lucandière Te- / dessko, nella Strada Condotti à / Roma

Resumé

Stanley takker for omsider at have modtaget brev og forsøger at opmuntre den nedtrykte Thorvaldsen. Ved Schubarts mellemkomst vil tingene rette sig, mener Stanley.
Han har været kraftigt angrebet af sin sygdom. Han beder Thorvaldsen fremsende de breve, der er ankommet til Rom.

Se original [Translation]

Napel d: 7 Februari 1804.

Gode Wen

Hav tack for dit saa kierkommende Brev af 31 forrige Maanedt. Jeg kan ikke nægte det jo giorte mig meget und du længe ej havde skrevet mig et Ord, men nu seer jeg da Aarsagen hvilket ennu smerter mig meere, men min Ven vær ved frisk mod altting hvil vist blive eller rettere sagt gaa efter Diine Øndsker og vor Gode Baron Schubardts Plan, denne Exelente Mand haver jeg ej ennu kundet tale med for dig, da jeg ej haver sedt ham siden d: 29 Januari da jeg spiiste der, og samme nadt blev heftig Angreben af Røimatismus, som haver Nødsaget mig at holde Sengen, og til Dato nesten Gangske havde berøvet mig Brugen af min Højere Haand, som du nogsom vil kunde see af denne slette Skrift, du behøver heller ingen som Undskylder dig hos denne Gode Mand, da han selv giør det meere en[d] jeg din Ven nesten kunde Giøre, Ikke er jeg bange for det Romerske Klima, hvilket du skal see Prøve paa saasnard denne min Plage haver Gandske forladt mig Hvilket den er paa Veien til, og du min Gode Ven haver sendt mig miine Breve hvilket du maa giøre med omgaaendes Post, thi paa disse med Længsel imøde sette Breve, beroer en heel deel min afreises Bestemmelse og hastighed, jeg haver meere en Længe nog drevet min tid Bord i Napel dog ved Gud ej for at ligge paa den Daavne side[,] Nej immer i haab om fuldkommen Bedring, som jeg Disværre aldrig Opnaar. Altsaa send mig miine Breve, og snard skal du have din Længsels fulde Ven, som i Tankkerne omfavner dig og som stedse er din Uforanderlige

C F Stanley


[tilføjet i margen:] hvoraf dit slette Humor og Utilfredshed med dig selv Reiser sig[,] hved jeg maaske, er inte en smule Fruentimmer med i Spillet, dog mundlig her om Lev Vel

Generel kommentar

Brevet er skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Brevkultur · Dus med Thorvaldsen · Mæcenvirksomhed · Stanleys sygdom og hans håndskrift · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens kvinder
Personer
Vincenz Rössler · Herman Schubart
Sidst opdateret 01.03.2018 Print