Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 7.2.1804

Thorvaldsen var bekymret over sine økonomiske problemer og over sine muligheder for at blive i Rom, men hans ven og mæcen, den danske gesandt Herman Schubart havde lagt en plan for at få disse problemer løst, hvilket skete få måneder senere.
Om planen og løsning på problemerne, se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Sidst opdateret 05.08.2013